เพจกม.ชื่อดังเปิดกฎหมายควรรู้'คดีบรรยิน'เป็นการพิจารณาคดีลับ


เพิ่มเพื่อน    

21 มิ.ย.63-เพจ “คดีโลก คดีธรรม” เพจกฎหมายชื่อดัง ได้อธิบายข้อกฎหมายเกี่ยวกับกรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งพิจารณาคดีของ พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ กับพวก เป็นความลับ ว่า ตามปกติ การพิจารณาคดีอาญาในศาลนั้น กฎหมาย ป.วิ.อาญา มาตรา 172 ให้ทำโดยเปิดเผย ซึ่งคำว่า "เปิดเผย" ศาลตีความในทางปฏิบัติว่า บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีสามารถเข้าไปนั่งฟังการพิจารณาคดีของศาลได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน ไม่ใช่เปิดเผยใน#แบบสาธารณะ ที่ใครนึกจะเข้าไปก็เข้าไปได้เลย ข้อสังเกต กฎหมายให้เปิดเผยแต่เฉพาะการพิจารณาและสืบพยาน ดังนั้น ถ้าเป็นการอ่านคำพิพากษาศาลจะให้มีแต่เฉพาะคู่ความที่เกี่ยวข้องในคดี บุคคลทั่วไปจะเข้าไปนั่งฟังการอ่านคำพิพากษาในห้องพิจารณาคดีด้วยไม่ได้ (เว้นแต่ศาลอนุญาตเป็นรายคดีไป) การพิจารณาลับ เป็นข้อยกเว้นซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 177 แม้กฎหมายจะให้อำนาจแก่ศาลไว้ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติ ศาลจะค่อยไม่ใช้อำนาจพิจารณาลับ จะใช้ก็แต่เฉพาะคดีสำคัญ เช่น คดีเกี่ยวกับมาตรา 112 หรือคดีจำพวกความมั่นคงหรือคดีที่ต้องรักษาความปลอดภัย หรือความสงบเรียบร้อย (อาจจะมีการอาศัยการพิจารณาโดยเปิดเผย ก่อเหตุร้ายได้)

สำหรับคดีทั่วไป ศาลจะไม่สั่งให้จารณาลับ หากจะพิจารณาลับ ก็มักจะเกิดจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รองขอเข้ามาเท่านั้น และส่วนมากก็จะเป็นคดีที่เกี่ยวกับชื่อเสียง เช่น คดีหมิ่นประมาทคนที่มีสิทธิอยู่ในห้องพิจารณาในคดีที่ศาลมีคำสั่งพิจารณาลับ กฎหมายได้กำหนดตัวบุคคลให้แล้ว เป็นไปตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 178 คนที่มีสิทธิอยู่มีดังนี้ 1.โจทก์ และ จำเลย (รวมถึงอัยการ) 2.จำเลยและทนายความ 3.ผู้ควบคุมตัวจำเลย (ตำรวจศาล) 4.พยานและผู้ชำนาญการพิเศษ 5.ล่าม 6.บุคคลที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตจากศาล 7.พนักงานศาลฯ โดยลูกเมียสามีภริยาหรือญาติ จะจัดอยู่ในข้อ 6. คือ ต้องขออนุญาตศาลก่อน หากศาลเห็นว่า มีส่วนได้เสียและไม่เสียหายอะไร ก็จะอนุญาต

สำหรับคดีบรรยิน ผม admin เห็นด้วยว่าควรพิจารณาลับ เพราะพฤติการณ์และพฤติกรรมของบรรยินนั้นมีความร้ายแรงและอาศัยข้อมูลในคดี เช่น พยาน, ผู้พิพากษา ฯลฯ นำไปก่อเหตุร้าย จึงสมควรต้องจำกัดตัวบุคคลที่จะเข้าไปฟังการสืบพยาน เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย โดยคำสั่งของศาลนี้ ถือว่าเป็นอำนาจเฉพาะของศาลชั้นต้น ทำนองเดียวกับอำนาจในการออกหมายอาญา ที่จะอุทธรณ์และฎีกาไม่ได้ #คดีโลกคดีธรรม
 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ