ลุ้นรอบสอง!กกต.ประกาศผลเลือกตั้งซ่อมลำปางสัปดาห์หน้า เหตุต้องสอบเรื่องทุจริตให้จบก่อน


เพิ่มเพื่อน    

23 มิ.ย.63- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ ออกเอกสารข่าว ตามที่กกต.ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.63 นั้น โดยในวันนี้( 23 มิ.ย.)​กกต.ได้พิจารณาเรื่องการประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง แล้วเห็นว่ากฎหมายกำหนดให้ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

แต่เนื่องจากปรากฏว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการซื้อเสียงเลือกตั้ง และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กกต.จึงได้มอบหมายให้สำนักงานดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ โดยให้นำผลการตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อกกต.เพื่อประกอบการพิจารณา ประกาศผลการเลือกตั้งภายในสัปดาห์หน้า.


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน