ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยม สปส.เพชรบุรี รับทราบการจ่ายประโยชน์ทดแทนว่างงานจากเหตุสุดวิสัย พร้อมขับเคลื่อนงานเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย


เพิ่มเพื่อน    

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี และรับฟังการสรุปผลการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จากเหตุสุดวิสัยของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี และสาขาชะอำ พร้อมขับเคลื่อนงานเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย ผ่านหลักบวร โดยมีกลุ่มตัวแทน (กลุ่มพระสงฆ์/ กลุ่มโรงเรียน/ กลุ่มหมู่บ้าน/ กลุ่มสถานประกอบการ) โดยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายสุรสิทธิ์ ศรีแก้ว ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

 

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยถึงนโยบายกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ ว่าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.63 ตนได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังการสรุปผลการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จากเหตุสุดวิสัย ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี และสาขาชะอำ ซึ่งตนได้รับรายงานจาก นายสุรสิทธิ์ ศรีแก้ว ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ว่าปริมาณงานที่เข้ามาทั้งสิ้น 12,979 ราย ได้เร่งวินิจฉัยจ่ายสิทธิประโยชน์ ไปแล้ว (ณ วันที่ 19 มิ.ย.63) จำนวน 12,451 ราย จ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว จำนวน 120,221,595 บาท อย่างไรก็ตามขณะนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ยังสามารถบริหารจัดการได้และยินดีให้บริการ แก่ผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ และในการนี้ตัวแทนงานเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย หรือกลุ่มบวร (กลุ่มพระสงฆ์/กลุ่มโรงเรียน/ กลุ่มหมู่บ้าน/ กลุ่มสถานประกอบการ) ได้เข้าพบตน เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงาน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงแรงงาน (5 เสือ) พร้อมทั้ง เยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเพื่อมอบสิ่งของและให้กำลังใจ สำหรับในช่วงบ่าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมชมวิสาหกิจกลุ่มอาชีพ เกลือทะเลกังหันทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขยายความคุ้มครองให้กับ กลุ่มอาชีพอิสระดังกล่าว

 

 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในตอนท้ายว่า ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการในครั้งนี้ ตนได้เน้นย้ำให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนอย่างรัดกุมรอบครอบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทั่วถึง พร้อมกันนี้ตนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และตัวแทน กลุ่มเครือข่ายประกันสังคม ที่ร่วมขับเคลื่อนประกันสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุด

 


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์