กฤษฎีกาตีความแล้ว คกก.ควบคุม มีสิทธิ์เข้าควบคุมโรงเรียนเอกชนได้ 


เพิ่มเพื่อน    

 


24มิ.ย.63-นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาฯ กช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 6/2563 ที่มีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานการตอบข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ซึ่งผลการวินิจฉัยพบว่า คณะกรรมการควบคุม มีอำนาจแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนทุกประการ รวมถึงมีอำนาจที่จะลงมติเพื่อดำเนินกิจการของโรงเรียนทั้งหมด

 

และในส่วนข้อกฎหมายใดที่เขียนให้เป็นอำนาจของผู้รับใบอนุญาต หากคณะกรรมการควบคุมมีมติในเรื่องใด ผู้รับใบอนุญาตก็ต้องปฏิบัติมติดังกล่าวด้วย ทั้งนี้สำหรับกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต ตั้งผู้อื่นให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน จะสามารถตั้งรอง ผอ.โรงเรียนได้หรือไม่นั้น กฤษฎีกาได้วินิจฉัยแล้วว่า สามารถแต่งตั้งได้

 


พรรคที่ "หล่อ" ในเกมการเมืองที่สุดในศตวรรษนี้ ต้องยกให้ "ประชาธิปัตย์" เป็นแกนนำรัฐบาล ก็สไตล์หนึ่ง เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็อีกสไตล์หนึ่ง

"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"