กฤษฎีกาตีความแล้ว คกก.ควบคุม มีสิทธิ์เข้าควบคุมโรงเรียนเอกชนได้ 


เพิ่มเพื่อน    

 


24มิ.ย.63-นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาฯ กช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 6/2563 ที่มีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานการตอบข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ซึ่งผลการวินิจฉัยพบว่า คณะกรรมการควบคุม มีอำนาจแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนทุกประการ รวมถึงมีอำนาจที่จะลงมติเพื่อดำเนินกิจการของโรงเรียนทั้งหมด

 

และในส่วนข้อกฎหมายใดที่เขียนให้เป็นอำนาจของผู้รับใบอนุญาต หากคณะกรรมการควบคุมมีมติในเรื่องใด ผู้รับใบอนุญาตก็ต้องปฏิบัติมติดังกล่าวด้วย ทั้งนี้สำหรับกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต ตั้งผู้อื่นให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน จะสามารถตั้งรอง ผอ.โรงเรียนได้หรือไม่นั้น กฤษฎีกาได้วินิจฉัยแล้วว่า สามารถแต่งตั้งได้

 


ต้องบอกว่า........ "เวทีล้มเจ้า" ที่ "ธรรมศาสตร์" คืนวาน "จัดหนัก-จัดเต็ม" ฮือฮากันไม่จบจนถึงตอนนี้ ถือว่า "จุดติด" แล้วใช่มั้ย?

สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ