'มาร์ค'ชี้คำสั่งคสช.53/2560ลิดรอนสิทธิ จ่อชงผู้ตรวจฯส่งศาลรธน.วินิจฉัย


เพิ่มเพื่อน    

8 ม.ค.61 - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการต้องถามกรณีความคืบหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเแห่งชาติ(คสช.) ที่ 53/2560 ว่า เบื้องต้นทีมกฎหมายของพรรคประชุม และจะยกร่างคำร้องในวันนี้ โดยยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าวระบุว่าหากสมาชิกพรรคต้องการเป็นสมาชิกต่อ ให้สมาชิกพรรคทำหนังสือยืนยันแจ้งหัวหน้าพรรค แต่ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ติดต่อระหว่างกันให้ผ่านทางระบบสารสนเทศและระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ช่องทางดังกล่าวกลับไม่ให้ใช้ในการติดต่อระหว่างหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรค

นอกจากนี้ สมาชิกแสดงหลักฐานว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งตนสงสัยว่าหลักฐานคืออะไร ทั้งหลักฐานที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลเสพยา ไม่เป็นบุคคลที่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น คิดว่าทั้งหมดมีลักษณะเป็นการลิดรอนสิทธิและเป็นภาระเกินจำเป็นของสมาชิกพรรค อีกทั้งการแจ้งเรื่องราวให้แก่สมาชิกจำนวน 3 ล้านกว่าคนภายใน 30 วัน ถือเป็นภาระเกินจำเป็นของหัวหน้าพรรคด้วย ทั้งนี้ การแสดงหลักฐานบังคับใช้แต่กับพรรคการเมืองเก่า แต่สำหรับพรรคการเมืองใหม่ไม่ต้องแสดงหลักฐาน

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่าตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 วรรคสอง กำหนดให้การตรากฎหมายจะต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชน และต้องไม่ขัดกับกระบวนการตามปกติ ซึ่งกรณีนี้เป็นการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญเสียก่อน แต่สำหรับคำสั่งคสช.ฉบับดังกล่าวไม่ได้ทำ ดังนั้นจึงขัดทั้งในแง่สิทธิเสรีภาพและกระบวนการ สำหรับข้อโต้แย้งว่าคำสั่งคสช.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เพราะคสช.คืออำนาจรัฎฐาธิปัตย์นั้น คิดว่าเมื่อมีรัฐธรรมนูญใหม่เท่ากับอำนาจมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวหมดสภาพไป ประกอบกับตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ไม่ได้เขียนรับรองการใช้อำนาจมาตรา 44แสดงว่าสามารถโต้แย้งได้ อีกทั้งทุกคนต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ การใช้อำนาจหัวหน้าคสช.จึงต้องใช้ตามรัฐธรรมนูญด้วย ดังนั้น การออกคำสั่งคสช. ที่ 53/2560 จึงไม่เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา 44.


นี่น่ะเรอะ "รุ่นใหม่" ของธนาธร? ที่ใช้ออกหน้า "เปิดประตูบานแรก" ล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามที่ประกาศวันก่อนน่ะ สถุล "ต่ำสัตว์" อย่างนี้ มันจะไหวหรือ?

ยุทธศาสตร์ชาติ 'มิติกองทัพ'
'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'