ตรวจเยี่ยมสปส.เพชรบุรี จ่ายเงินทดแทนว่างงาน


เพิ่มเพื่อน    


    ที่ปรึกษา รมว.แรงงานตรวจเยี่ยม สปส.เพชรบุรี รับทราบการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย พร้อมขับเคลื่อนงานเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย
    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการให้บริการของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จังหวัดเพชรบุรี และรับฟังการสรุปผลการจ่ายประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี และสาขาชะอำ พร้อมขับเคลื่อนงานเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทยผ่านหลักบวร โดยมีกลุ่มตัวแทน (กลุ่มพระสงฆ์/กลุ่มโรงเรียน/กลุ่มหมู่บ้าน/กลุ่มสถานประกอบการ) และมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, นายสุรสิทธิ์ ศรีแก้ว ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
    รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยถึงนโยบายกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ ว่าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.63  ตนได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อรับฟังสรุปผลการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย  ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี และสาขาชะอำ ซึ่งตนได้รับรายงานจากนายสุรสิทธิ์ ศรีแก้ว  ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ว่าปริมาณงานที่เข้ามาทั้งสิ้น 12,979 ราย ได้เร่งวินิจฉัยจ่ายสิทธิประโยชน์ ไปแล้ว (ณ วันที่ 19 มิ.ย.63) จำนวน 12,451 ราย จ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว จำนวน 120,221,595  บาท 
    อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรียังสามารถบริหารจัดการได้และยินดีให้บริการแก่ผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ และในการนี้ตัวแทนงานเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย หรือกลุ่มบวร  (กลุ่มพระสงฆ์/กลุ่มโรงเรียน/กลุ่มหมู่บ้าน/กลุ่มสถานประกอบการ) ได้เข้าพบตนเพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงาน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค นอกจากนี้ยังได้มีการมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงแรงงาน (5 เสือ) พร้อมทั้งเยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเพื่อมอบสิ่งของและให้กำลังใจ สำหรับในช่วงบ่าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมชมวิสาหกิจกลุ่มอาชีพ "เกลือทะเลกังหันทอง" ที่ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขยายความคุ้มครองให้กลุ่มอาชีพอิสระดังกล่าว
    ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวในตอนท้ายว่า ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการครั้งนี้ ตนได้เน้นย้ำให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนอย่างรัดกุม รอบคอบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทั่วถึง พร้อมกันนี้ตนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และตัวแทนกลุ่มเครือข่ายประกันสังคม ที่ร่วมขับเคลื่อนประกันสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุด.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"