ประธานคณะก้าวหน้าสุดคึก!โวลั่นสักวันหนึ่งชัยชนะจะเป็นของเรา ไม่มีใครฉุดรั้งอนาคตได้ตลอดกาล ไม่มีใครเอาชนะกระแสแห่งกาลเวลาตลอดไป


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ

25 มิ.ย.63 - นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้

88 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ผมเขียนบทความนี้ขึ้นหลังจากนั่งติดตามดูการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันครบรอบ 88 ปี วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 มาทั้งวัน

วันครบรอบ 24 มิถุนายนปีนี้คึกคักมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา กิจกรรมถูกจัดขึ้นตั้งแต่ฟ้าสางจนถึงมืดค่ำ ทั่วทุกภูมิภาค ทั้งในสถานที่สาธารณะและในโลกออนไลน์

บ้างจัดเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์ ที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ทางชนชั้นของคนในสังคม จากเจ้า-ไพร่ เป็นพลเมืองที่เสมอภาคกัน

บ้างจัดเพื่อต่อต้านการทำให้ลืมของชนชั้นอภิสิทธิ์ชน

บ้างจัดเพื่อต่อต้านอำนาจเผด็จการซึ่งเถลิงอำนาจอยู่ในปัจจุบัน

ทุกกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของข้อตกลงในการรักษาเสรีภาพและสันติสุขในการอยู่ร่วมกันของสังคมสมัยใหม่

นั่นคือประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุด และความคิดเห็นต่างในการพัฒนาบ้านเมืองควรตัดสินกันผ่านหีบเลือกตั้ง

การรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต รวมถึงการก่อสร้างอนุสาวรีย์ หรือรูปปั้นรำลึกบุคคลต่างๆ แสดงออกถึงคุณค่าที่สังคมนั้นยึดถือในข่วงเวลานั้นๆ

เมื่อเวลาผ่านไป คุณค่าที่สังคมยึดถือเปลี่ยนไป ความสำคัญของการรำลึกถึงเหตุการณ์หรือของอนุสาวรีย์รูปปั้น ก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

วันนี้สังคมกลับมาให้ความสำคัญกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกครั้ง ทั้งๆ ที่รัฐพยายามทำให้สังคมลืมวันนี้มาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา นั่นย่อมบอกถึงปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดีว่า คุณค่าที่สังคมยึดถือกำลังเปลี่ยนไป

การข่มขู่คุกคามด้วยคำพูด, ท่าทาง หรือทางกฏหมาย ต่อผู้จัดงานรำลึก ที่เกิดขึ้นในวันนี้ แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีว่าสังคมไม่ปกติ สิทธิเสรีภาพถูกริดรอน และผู้มีอำนาจกำลังหวาดกลัวกับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาไม่เข้าใจและคุมไม่ได้

ไม่มีใครฉุดรั้งอนาคตได้ตลอดกาล ไม่มีใครเอาชนะกระแสแห่งกาลเวลาตลอดไป

กิจกรรมต่างๆ ที่ผู้คนมากหน้าหลายหลากริเริ่มและจัดอย่างกล้าหาญ เป็นแรงบันดาลใจให้ผมก้าวต่อไปอย่างมีความหวัง

ความหวังที่ตั้งมั่นอยู่การพาสังคมกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตย ที่คนในสังคมอยู่ดีมีสุข และเสมอภาคกัน

ขอให้กำลังใจผู้จัดงาน และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ร่วมก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคง ปกป้องกันและกันในเวลาที่ยากลำบาก เพื่อส่งต่อสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไป

สักวันหนึ่งชัยชนะจะเป็นของเรา
 


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา