ศธจ. พื้นที่“เชียงใหม่-ชายแดนใต้" ยันพร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้แน่นอน ยึดหลักปฏิบัติป้องกันโควิด


เพิ่มเพื่อน    


25มิ.ย.63-นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการ(ศธจ..)จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย ถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ทางคณะกรรมการ คศจ.เชียงใหม่  ได้มีการวางมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทุกแห่ง รับทราบมาตรการการป้องกัน  เพื่อให้เกิดความตระหนักและเตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal  ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม
“ โดยต้องยึดหลักว่า "มีไข้ ไม่สบาย หยุดเรียน พบหมอ" และจัดทำแผนมาตรการป้องกัน และรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส  2019 (ศบค.) และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมาตรการป้องกันหรือคู่มือการป้องกันของส่วนราชการจากต้นสังกัด” นายกิตติ์ธเนศ  กล่าว

นอกจากนี้ ยังได้แจ้งให้ทุกสถานศึกษาจัดทำข้อมูลประวัติสุขภาพ ความพร้อมของนักเรียน บุคลากร หรือผู้มาติดต่อในสถานศึกษา และให้นำมาตรการของต้นสังกัดไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นสำคัญ

ด้าน ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ในฐานะผู้ดูแลศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ได้แก่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา) เปิดเผยว่า  สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพร้อมเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้แน่นอน

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"