สปส.ชู'Healthy Thailand'ลดเจ็บป่วยจากการทำงาน


เพิ่มเพื่อน    


    ประกันสังคมชูนโยบายเชิงรุก หนุนโครงการ "Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน" ดูแลสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการทั่วประเทศ มุ่งหวังแรงงานมีสุขภาพที่ดี ลดเจ็บป่วยจากการทำงาน
    นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากสถิติปี 2562 มีลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานจำนวน 94,906 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 8,609  ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตขณะทำงานถึง 639 ราย และในปี 2563 ณ เดือนเมษายนที่ผ่านมาพบผู้ประกันตนเจ็บป่วยไม่เนื่องจากการทำงานเข้ารับการรักษาพยาบาล จำนวน 2,360,167 ครั้ง  
    ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของลูกจ้างและผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจึงได้จัดทำโครงการในเชิงรุกชื่อว่า "Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน" ขึ้น โดยจะทำงานในเชิงรุก ด้วยการนำแพทย์และพยาบาลหรือผู้ช่วยไปตรวจสุขภาพประจำปีในสถานประกอบการ โดยนายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
    ในขณะเดียวกันก็จะระดมสรรพกำลังให้ "คลินิกโรคจากการทำงาน" ซึ่งมีอยู่ที่สถานพยาบาลทั่วประเทศดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ ให้การตรวจรักษาวินิจฉัยโรคที่มีมาตรฐาน เฝ้าระวัง/ป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการทำงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่สถานประกอบการ 
    รวมทั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานของสำนักงานประกันสังคมซึ่งมีอยู่ 5 ภาค ที่ดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน หรือเป็นผู้ประกันตนทุพพลภาพที่ไม่เนื่องจากการทำงานให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน สภาพการสูญเสียที่เกิดขึ้นสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานให้ดีขึ้น และขับเคลื่อนในเรื่องนี้ด้วย ซึ่งสำนักงานประกันสังคมตั้งเป้าลูกจ้างเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ง่าย มีสุขภาพดี มีความปลอดภัยจากการทำงาน
    "โครงการ Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมได้จัดทำเชิงรุกในการดูแลสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อมุ่งหวังดูแลแรงงานให้มีสุขภาพที่ดี และหันมาสนใจสุขภาวะของตนเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ใช้แรงงานยังมีโอกาสในการพบสถานพยาบาลได้ภายในสถานประกอบการ ซึ่งจะได้รับความสะดวก สำนักงานประกันสังคมหวังว่าโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ จะเป็นหนึ่งในหลักประกันความมั่นคงในการทำงานการเข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในชีวิตต่อไป หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง" นายบุญสงค์กล่าว.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"