'พรเพชร' ร่อนเอกสารแจง 'สุชาติ' อดีต สนช.นั่ง ป.ป.ช.ได้ เผย ปธ.ศาลฎีกา รับรองคุณสมบัติ


เพิ่มเพื่อน    

นายพรเพชร วิชิตชลชัย

2 ก.ค.63 - ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เพื่อแจกเอกสารคำชี้แจงของประธานวุฒิสภา กรณีนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีใจความสำคัญว่า ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานกรรมการสรรหาฯ ได้มีหนังสือของคณะกรรมการสรรหา ยืนยันมติของคณะกรรมการสรรหาในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ม.ค. ว่า นายสุชาติ ไม่ถือว่าเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภาแต่ประการใด ดังนั้น นายสุชาติ จึงเป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 11(18) และตามมาตรา 16 ได้บัญญัติให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด

นอกจากนี้ ในเอกสารดังกล่าว ยังระบุถึงการเปิดช่องให้มีการขัดแย้งกันในเรื่องความเห็นและการวินิจฉัยว่า เป็นปัญหาในเรื่องการออกแบบกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญ ถ้ารอบคอบตั้งแต่แรกต้องปิดช่องไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม ท้ายเอกสาร ประธานวุฒิสภายืนยันว่าได้ศึกษากฏหมายที่สำคัญ 3 ฉบับ ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญ พ.ร.ป.ว่าด้วยป.ป.ช. และพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ อย่างละเอียดรอบคอบ และได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย เพื่อที่จะหาข้อยุติในเรื่องที่ขัดแย้งในคำวินิจฉัยของกรรมการสารรหา แต่ละคณะที่มีความเห็นในบางประเด็นแตกต่างกัน แต่ไม่พบว่ามีบทบัญญัติของกฏหมายใดให้อำนาจประธานวุฒิสภาในการส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอื่นใดเพื่อวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมามีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการสรรหานายสุชาติ เป็นกรรมการป.ป.ช. เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งตามกฏหมายกำหนดให้บุคคลที่เคยเป็น ส.ส ส.ว. ต้องเว้นวรรคก่อน 2 ปี ถึงจะเป็นคณะกรรมการในองค์กรอิสระได้ ดังนั้น จึงเกิดคำถามว่าสนช. คือ ส.ส. ส.ว. หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการสรรหามีมติว่าไม่ใช่ส.ส. หรือส.ว. จึงสามารถดำรงตำแหน่งเป็นป.ป.ช.ได้ ขณะเดียวกัน คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กลับมีมติตีตก พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ทั้งที่เป็นอดีตสนช.เช่นกัน


คอยฟังนะครับ! กรณี "สั่งไม่ฟ้อง" วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ "บอส เรดบูล" บัดนี้ คณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งให้ตรวจสอบ "มีคำตอบ" แล้ว

บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'