ป้อมน้อมนำทฤษฎีแก้มลิง แก้น้ำแล้งนํ้าท่วมเพื่อปชช.


เพิ่มเพื่อน    

  "บิ๊กป้อม" น้อมนำทฤษฎีแก้มลิงแก้ปัญหาน้ำ เติมน้ำใต้ดิน ป้องกันน้ำท่วม/น้ำแล้ง ช่วยเหลือ ปชช. รณรงค์ประหยัดน้ำ

    เมื่อ 2 ก.ค.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00 น.   พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเติมน้ำใต้ดิน โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
    พล.อ.ประวิตรได้กล่าวเปิดการประชุมโครงการเติมน้ำใต้ดิน และการเตรียมขยายผลโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำทั่วประเทศ โดยการประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางและให้ความรู้เพื่อนำไปดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ พร้อมมอบคู่มือการเติมน้ำใต้ดินให้ มท. เพื่อนำไปถ่ายทอดผ่านผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ให้มีความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ การยอมรับ  เห็นคุณค่าการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ ได้แก่ น้ำท่วม น้ำหลาก และน้ำแล้ง ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของตน และสามารถมีน้ำที่มีคุณภาพดีทั้งก่อนเก็บและหลังเก็บได้อย่างยั่งยืนตลอดไป ซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณการแก้ปัญหาน้ำได้เป็นอย่างดี
     ทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้ สทนช.และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นเจ้าภาพหลัก ในการศึกษาและกำหนดแนวทางการเติมน้ำใต้ดิน เพื่อนำน้ำที่เหลือใช้ในช่วงน้ำท่วม น้ำหลาก หรือจากน้ำฝนที่ตกลงมา เติมลงสู่ชั้นน้ำบาดาลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในช่วงเวลาที่ต้องการ และเป็นการฟื้นฟูชั้นน้ำบาดาล แก้ไขปัญหาการลดระดับลงของชั้นน้ำบาดาลให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และเพิ่มน้ำต้นทุนให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต
    พล.อ.ประวิตรได้สั่งการให้ ทส.และ มท.ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการเติมน้ำใต้ดิน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ทฤษฎีแก้มลิงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง พร้อมกำชับ ผวจ.ทุกจังหวัดให้กำกับดูแลและควบคุมท้องถิ่นที่ดำเนินการเติมน้ำใต้ดิน จะต้องทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำน้ำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เกษตรกร เมื่อจำเป็นต่อไป
    พล.อ.ประวิตรยังได้เชิญชวนข้าราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้ให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและรณรงค์การประหยัดน้ำ รู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทั้งการอุปโภคบริโภค การทำเกษตรปลูกพืชน้ำน้อย รวมถึงการมีแหล่งน้ำแบบพึ่งพาตนเองได้ ของทุกภาคส่วนในอนาคตข้างหน้า.

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"