ทางหลวงชนบทอำนวยความสะดวกการเดินทางช่วงหยุดยาว


เพิ่มเพื่อน    

3 ก.ค. 2563 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทาง
ของประชาชนช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุ รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ประกาศวันหยุดชดเชยซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยให้หยุดชดเชย 2 วัน ทำให้มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 ซึ่งอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ทช.ได้เตรียมพร้อมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน โดยได้จัดทำแผนรับมือดังนี้
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน/สะพาน ในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัยไร้หลุมบ่อ มีเครื่องหมายจราจรอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรครบถ้วน
- ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563
- จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางเข้าช่วยเหลือ เมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ

อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงของกรมทางหลวงชนบทหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.drr.go.th


คอยฟังนะครับ! กรณี "สั่งไม่ฟ้อง" วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ "บอส เรดบูล" บัดนี้ คณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งให้ตรวจสอบ "มีคำตอบ" แล้ว

บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'