ทั่วไทยทำบุญแบบนิวนอร์มอล


เพิ่มเพื่อน    

    ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  ขณะที่ประชาชนทั่วประเทศพร้อมใจทำบุญแบบนิวนอร์มอล ป้องกันการแพร่ระบาดโควิดเคร่งครัด
    เมื่อวันอาทิตย์ เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
     การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัยไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ แล้วทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย
       จากนั้น ทรงถวายพุ่มเทียน ต้นไม้ทองต้นไม้เงิน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม  เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ
      สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ประทับพระเก้าอี้ รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเข้าเฝ้าถวายเทียนชนวน ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า พระราชทานรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปรักษาไว้สำหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่างๆ นำไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้ว
      จากนั้น เสด็จไปทรงถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะที่อาสน์สงฆ์ เที่ยวแรกจำนวน 20 รูป ประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียนเที่ยวแรกนี้ถวายอดิเรก แล้วออกจากพระอุโบสถ พระสงฆ์ชุดต่อไปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว 
    ทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการผู้ใหญ่ ประเคนพุ่มเทียน เมื่อพระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียนจนครบ 350 รูปแล้ว เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับ
    ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประชาชนร่วมทำบุญและฟังธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาจำนวนมาก โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช นำคณะสงฆ์วัดราชบพิธฯ ทำวัตรเช้าและแสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล 
     โดยในเวลา 19.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีกำหนดเสด็จลงพระอุโบสถ  นำคณะสงฆ์สวดมนต์ทำวัตรเย็น และเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถมาร่วมทำวัตรเย็นได้บริเวณโดยรอบพระอุโบสถ ทางวัดได้จัดเตรียมเก้าอี้และจอโทรทัศน์ไว้ให้ชมภาพถ่ายทอดสดจากด้านในด้วย 
    สำหรับปีนี้ ทางวัดประกาศงดกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ในวันเข้าพรรษา แต่หากประชาชนประสงค์จะถวายดอกไม้ ทางวัดจัดจุดถวายเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย บริเวณหน้าพระอุโบสถ เพื่อความเป็นระเบียบ และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข
    ที่ จ.นครราชสีมา ที่ศาลาการเปรียญวัดบูรพ์ และวัดศาลาทอง เขตเทศบาลนครราชสีมา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เป็นประธานในการถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญแบบวิถีใหม่
    นายเทวัญกล่าวว่า ขอฝากว่าการไปทำบุญถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงนี้ที่ยังมีสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาระบาดในรอบที่สองอีกหรือเปล่า ฉะนั้นสิ่งเดียวคืออย่าประมาท การ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เจลล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่างทางสังคม และไปทำบุญกันมากๆ ทำจิตใจให้สงบ งดเว้นอบายมุข เลิกเหล้าเข้าพรรษา  
    ที่ จ.ขอนแก่น ที่วัดธาตุพระอารามหลวง ถ.กลางเมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น พุทธศาสนิกชนที่ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันถวายสักการบูชาองค์พระธาตุ และประกอบพิธีห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม เพื่อน้อมสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระประจำจังหวัดขอนแก่น และพระบรมสารีริกธาตุ ภายในบริเวณฐานองค์พระธาตุ 
    ขณะที่นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ฉบับที่ 3 ข้อ 2 ที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ดังนั้นในวันนี้คณะทำงานได้ลงพื้นที่นำประกาศไปติดและแจกจ่ายให้กับร้านเพื่อให้ได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติและการงดจำหน่ายตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเข้มงวด ซึ่งทางจังหวัดจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการสุ่มตรวจร้านค้าทั้งจังหวัดอีกด้วย
    "เราได้มีการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งขายปลีกและขายส่ง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 5 ก.ค. ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 6 ก.ค. หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย" นายสมศักดิ์ระบุ
    ที่ จ.ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนเข้าวัดฟังธรรมเทศนา ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษาเป็นจำนวนมาก โดยทุกคนต่างสวมใส่หน้ากากอนามัย มีเจลให้ล้างมือก่อนเข้าในอุโบสถ ตามมาตรการควบคุมโรคของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  
    ขณะที่ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานถวายเทียนพรรษาจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับของบริวารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วิหารพระทรงม้า วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ 
    ท่ามกลางบรรยากาศคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาร่วมทำบุญและกราบสักการะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชกันเนืองแน่นวัดตลอดทั้งวัน ซึ่งในช่วงค่ำ เวลา 18.00 น. ได้จัดให้มีพิธีบูชาเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  
    ที่ จ.ลำปาง ต่างคลาคล่ำไปด้วยบรรดาพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นครอบครัวเพื่อทำบุญ เวียนเทียน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากคลายล็อกโควิด และกราบสักการะพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดลำปาง มีอายุกว่า 1,300 ปี แล้วยังได้มีโอกาสร่วมทำบุญผ้าป่าลอยฟ้า ถวายเทียนพรรษา เขียนชื่อไว้บนผ้าจีวรเพื่อใช้คลุมพระธาตุ และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทั้งนี้ ทางวัดได้มีการเขียนป้ายเตือนให้นักท่องเที่ยวให้สวมหน้ากากอนามัยระหว่างที่เดินท่องเที่ยวภายในวัด และมีการตั้งแอลกอฮอล์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ล้างมือเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
    ที่ศาลาหอฉัน วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร พร้อมถวายเครื่องปาฏิโมกข์ ผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา หลอดไฟ เครื่องสังฆทาน และวัตถุทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ามกลางการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันโควิด-19
     โดยพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) นำพระสงฆ์ร่วมพิธีและแสดงพระธรรมเทศนา ในโอกาสนี้ ตัวแทนวัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) มอบถุงยังชีพ อาหารคาวหวาน ให้แก่ประชาชน และผู้ประสบภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นการต่อยอดโรงทาน พระดำริพระสังฆราช คณะศรัทธา บูรพาฯ จ.จันทบุรี จำนวน 400 ชุด.


ทะลุ "หลักพัน" แล้วนะครับ สถิติใหม่ล่าสุด "ยอดติดเชื้อโควิด" รายวันของไทย ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ แต่ไม่ต้องตกอก-ตกใจ

โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี