ห่วงโซ่ของ...ความเอื้ออาทร


เพิ่มเพื่อน    

      หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ได้อธิบายปรากฏการณ์ไวรัสโคโรนา ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างได้อย่างน่าสนใจ ด้วยจำกัดความสั้นๆ ว่า วิกฤติครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า

      การใช้จ่ายของคนคนหนึ่ง ก็คือรายได้ของคนอีกคนหนึ่ง

      คุณปรีดี บุญซื่อ ได้นำมาถอดความและอรรถาธิบายอย่างละเอียดว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายกับรายได้ และการบริโภคกับการผลิต คือแกนกลางการทำงานของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นพื้นฐานการทำงานอย่างต่อเนื่องของเครื่องจักรทางเศรษฐกิจ เราซื้อสิ่งของที่ต้องการ โดยจ่ายเงินให้กับคนที่ผลิตสิ่งของเหล่านี้ และคนคนนี้ก็ใช้เงินไปซื้อสิ่งของที่เขาต้องการ กระบวนการทำงานของจักรกลเศรษฐกิจนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก

      แต่เพราะโควิด-19 เครื่องจักรกลเศรษฐกิจแม้ไม่มีใครกดปุ่มให้หยุด มันก็ชะงักไปโดยอัตโนมัติ เพราะดีมานด์ที่หายไป ในขณะที่ซัพพลายก็ร่อแร่ เจ็บป่วย

      มันคือภาพใหญ่ที่ส่งสัญญาณว่า กว่าเครื่องจักรกลจะทำงานได้เหมือนเดิมคงอีกนาน

      แต่มนุษย์ป้าเอามาเปรียบเปรยกับชีวิตประจำวันในกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย โดยเฉพาะในกลุ่มไลน์และกลุ่มเฟซบุ๊กแล้ว ก็รู้สึกได้ว่ามีบรรยาการแบบเดียวกันเลย นั่นคือ การใช้จ่ายของคนคนหนึ่ง ก็คือรายได้ของคนอีกคนหนึ่ง

      เราจำเป็นต้องสั่งซื้อของจากเพื่อน จากญาติพี่น้องของคนรู้จัก ด้วยหวังว่าจะเป็นการช่วยเหลือในทางอ้อมให้กับพวกเขาที่กำลังต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตประจำวัน เพราะบางคนตกงาน บางคนไม่ถูกเลิกจ้าง แต่ก็ต้องหยุดงาน เมื่อหยุดงานก็ไม่ได้รับค่าจ้าง บางรายเคยมีรายได้พอเหลือเก็บ แต่โควิด-19 ทำให้ออกไปค้าขายทำมาหากินตามปกติไม่ได้

      คนที่พอจะมี ไม่เดือดร้อน ไม่กระทบในหน้าที่การงาน จึงต้องช่วยคนละไม้คนละมือ เหมือนห่วงลูกโซ่ที่ส่งต่อความห่วงใย ความผูกพันไม่สิ้นสุด

      มนุษย์ป้ามีรายการสั่งอาหารการกินทุกสัปดาห์ สลับกันไป เมนูไหนที่ตัวเองกินไม่ได้ ก็สั่งให้ไปส่งบ้านพี่บ้านน้องที่สามารถกินได้ เรียกว่าสร้างเครือข่ายการบริโภคแบบกว้างขวาง และเชื่อว่ามนุษย์ที่คิดแบบป้านั้นมีกระจายอยู่ทั่วสังคมไทย เหมือนกับที่มีการเชื่อมต่อติดตั้งตู้ปันน้ำใจกันอย่างคึกคักทั่วประเทศ

      สายป่านเศรษฐกิจที่เชื่อมไปนอกประเทศ ว่าด้วยการส่งออกและการท่องเที่ยว หยุดชะงักชั่วคราว หวังว่าจะกลับมาในเร็ววัน แต่อย่างไรก็ตาม สายป่านในบ้านเราอย่าให้ขาดเป็นดีที่สุด เพราะมันคือเยื่อใยความเอื้ออาทรของกันและกัน..จริงไหมคะ.

                                                        "ป้าเอง"


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน