‘ก้าวหน้า’แจงเงินเมย์เดย์ ‘วรงค์’ไล่บี้รายชื่ออวตาร!


เพิ่มเพื่อน    

  "คณะก้าวหน้า" แจงยิบเงินบริจาคเมย์เดย์ฯ เข้าบัญชี 7.7 ล้าน โอนออก 7.5 ล้าน ถึงมือ ปชช. 2,431 ราย ยอมรับจำนวนครั้งที่โอนมากกว่าผู้ได้รับเงิน 16 ครั้ง อ้างมีเงินโอนผิดปกติ เป็นบุคคลใส่ร้ายป้ายสีจึงต้องรีบปิดบัญชีเมื่อ 3 ก.ค.63 ยังเหลืออีก 2.2 แสน “พรรณิการ์" ยัน 15 รายชื่อมีตัวตน พร้อมโชว์หลักฐานในชั้นศาล "หมอวรงค์" ตอก "ช่อ" อย่ามาเฉไฉ ท้าเปิดสเตทเมนต์ 15 รายชื่ออวตาร ชี้ทุจริตเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน

    เมื่อวันอังคาร เพจคณะก้าวหน้า - Progressive Movement เผยแพร่แถลงการณ์คณะก้าวหน้า กรณีเงินระดมทุนจากโครงการเมย์เดย์-เมย์เดย์ เราช่วยกัน เพื่อช่วยสนับสนุนศิลปินและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 รายละ 3,000 บาท ว่า คณะก้าวหน้าได้เปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 409-450005-8 ชื่อบัญชี นางสาวพรรณิการ์ วานิช ขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีการโอนเงินเข้าบัญชีทั้งหมด 7,751,783 บาท จากธุรกรรมทั้งสิ้น 15,383 ธุรกรรม มีการโอนเงินออกทั้งสิ้น 7,529,000 บาท จากธุรกรรมทั้งสิ้น 2,286 ธุรกรรม มีเงินสดเหลือในบัญชีทั้งสิ้น 222,783 บาท ณ วันปิดบัญชี 3 กรกฎาคม 2563 เงินโอนออกทั้ง 7.529 ล้านบาทนั้น โอนเพื่อถึงมือประชาชน 2,443 ครั้ง ถึงมือประชาชน 2,431 คน
    สังเกตว่าจำนวนประชาชนที่ได้รับเงินที่เราประกาศไว้คือ 2,427 คน จำนวนครั้งที่โอนมากกว่าจำนวนผู้ได้รับเงิน 16 ครั้ง มาจาก 2 สาเหตุ ได้แก่ 1.มีผู้ได้รับโอน แต่ตกหล่นในการใส่รายชื่อในประกาศ 4 คน 2.จำนวนครั้งที่โอนมากกว่าจำนวนผู้ที่ได้รับเงิน 12 รายการ เกิดขึ้นจากธนาคารโอนไม่ผ่าน 5 ธุรกรรม และพนักงานโอนซ้ำ 7 ธุรกรรม ในกรณีพนักงานโอนซ้ำนั้น ผู้รับและ/หรือพนักงานที่โอนซ้ำ ได้นำเงินกลับมาคืนครบ 6 รายการ ผู้ได้รับซ้ำไม่โอนคืน 1 รายการ
    เพจคณะก้าวหน้าระบุว่า เราประกาศปิดโครงการในวันที่ 3 พฤษภาคม และได้แจ้งผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ในแฟนเพจคณะก้าวหน้าว่า เงินที่โอนเข้ามาจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. เราจะนำเงินไปบริจาคในโครงการนี้ทั้งหมด ส่วนยอดเงินที่โอนเข้ามาหลังจากเวลา 14.00 น.ของวันที่ 3 พฤษภาคม จะถูกนำไปใช้ในโครงการสาธารณประโยชน์อื่นๆ ต่อไป เมื่อมีการประกาศปิดโครงการออกไปแล้ว มีผู้ประสงค์จะบริจาคเพิ่มจำนวนมากที่ต้องการนำเงินเข้าโครงการเมย์เดย์-เมย์เดย์ แต่ไม่สามารถโอนเงินได้ทัน ได้ติดต่อมายังคณะก้าวหน้าขอให้ขยายเวลาในการรับบริจาคเงิน เราจึงตัดสินใจขยายเวลาตัดยอดเงินจนกระทั่งผู้ที่ติดต่อเข้ามารายสุดท้ายได้โอนเงินเสร็จในเวลาประมาณ 22 นาฬิกา ของวันที่ 3 พฤษภาคม หลังจากปิดโครงการเมย์เดย์-เมย์เดย์ไปแล้ว เราได้เปิดเผยรายชื่อผู้ได้รับเงินทั้งหมดในเว็บไซต์ และมีรายงานสรุปโครงการตามลิงก์
    หลังจากวันที่ 3 พฤษภาคม ยังมีผู้มีจิตศรัทธาสมทบเงินเข้าสู่โครงการอีกเป็นจำนวนหนึ่ง มียอดเงินรวมอยู่ที่ 422,783 บาท เงินจำนวนดังกล่าวเราได้จัดสรร 200,000 บาท ไปใช้ในโครงการจ่ายค่าน้ำประปาให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยในชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนสุขาภิบาล 2, ชุมชนสุเหร่าคลองเคล็ด, ชุมชนเปรมฤทัย 20 เป็นต้น เราจ่ายค่าน้ำให้กับครัวเรือนไปแล้ว 167 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 52,349 บาท ในค่าน้ำรอบเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน เงินส่วนนี้ยังเหลืออีก 147,650 บาท และเราจะใช้ทยอยจ่ายค่าน้ำประปาให้กับครอบครัวที่ลำบาก รวมถึงใช้ในการแจกจ่ายอุปกรณ์การเรียนให้กับลูกหลานของคนในชุมชนที่มีรายได้น้อย เพื่อผ่อนภาระให้กับผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม
เหลือเงิน 2 แสน ปิดบัญชี 3 ก.ค.
    เงินส่วนสุดท้ายจำนวน 222,783 บาทนั้น ยังไม่ได้ถูกใช้ และไม่เคยถูกโอนออกจากบัญชีไปเพื่อใช้ส่วนตัว เราตั้งโครงการบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ยากจน และกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
    "เราตัดสินใจปิดบัญชีรับบริจาคลงเมื่อวันที่ 3 ก.ค.2563 เพราะมีการโอนเงินเข้ามาผิดปกติ รายชื่อผู้ที่โอนเข้ามารายล่าสุดมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่กำลังใส่ร้ายเราอย่างแข็งขันในเรื่องนี้ เราเคลือบแคลงในวัตถุประสงค์ของการโอนเงินรายการนี้ และเพื่อไม่ให้เกิดการใส่ร้ายป้ายสีกันในภายหลัง เราจึงตัดสินใจปิดบัญชีลง"
    คณะก้าวหน้าขอยืนยันต่อผู้บริจาคเข้าโครงการทั้งหมด 15,383 ธุรกรรมว่า ได้โปรดสบายใจ และมั่นใจว่าเงินทุกบาทของท่านถูกนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชน ไม่มีการยักยอกหรือเบียดบังไปโดยทีมงานคณะก้าวหน้าแม้แต่บาทเดียว เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ เราได้เปิดเผยเอกสารรายการธุรกรรมทั้งหมดของบัญชีในลิงก์นี้ ht tps://progressivemovement.in.th/…/statement-maydaymayday.…โดยขอสงวนสิทธิ์ปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน เพื่อเคารพในความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่มีชื่ออยู่ในเอกสาร
    "เรายินดีที่ประชาชนตั้งคำถาม และขอให้เราแสดงความโปร่งใสในการจัดการเงินระดมทุนก้อนนี้ แต่กลับมีบุคคลบางกลุ่ม ฉวยโอกาสใช้จังหวะดังกล่าวใส่ร้ายป้ายสีเพื่อให้สังคมเข้าใจผิด โกรธและเกลียดเรา นี่เป็นวิถีการทำงานการเมืองที่สกปรก ทำให้เราเสียเวลา เสียทรัพยากร แทนที่จะได้ใช้เวลาและทรัพยากรดังกล่าวทำเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ คณะก้าวหน้าพร้อมถูกตรวจสอบจากการกระทำของเรา ผู้ที่ใส่ร้ายเราทั้งหมดนั้น ไม่ได้หยิบยกหลักฐานใดๆ มาอ้างอิงเลย มีเพียงการกล่าวอ้างลอยๆ เพื่อทำให้ประชาชนเข้าใจผิด เราจะไม่ทำการเมืองเช่นนี้ นี่คือลักษณะการเมืองที่ทำให้ประเทศชาติล้าหลัง" เพจคณะก้าวหน้าระบุ  
    ด้าน น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า ชี้แจงกรณีเงินบริจาคจากโครงการเมย์เดย์-เมย์เดย์ เราช่วยกัน 7,751,783 ล้านบาท ของคณะก้าวหน้า ว่าเงินบริจาคมีหลักฐานการโอนเงินกว่า 2,431 คน รวมทั้ง 15 รายชื่อที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตผู้บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย กล่าวหาว่าเป็นอวตาร ได้มีการชี้แจงผ่านเพจคณะก้าวหน้าและจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับ นพ.วรงค์ และนายบุญเกื้อ ปุสสเทโว อดีตผู้ช่วย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ซึ่งมองว่าการกล่าวหาเป็นเรื่องเกมการเมืองที่ไม่ลงทุน และหวังดิสเครดิตทางการเมือง ขณะเดียวกันรู้สึกเห็นใจ นพ.วรงค์ เพราะสอบตกแพ้พรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้ง และต้องการมีที่ยืนทางการเมือง เป็นที่น่าเสียดายที่ นพ.วรงค์เคยลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และหากชนะก็จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี แต่ที่ผ่านมายังไม่เห็นบทบาทของ นพ.วรงค์ในการทำประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติ
    "ยืนยันว่าการยื่นฟ้องหมิ่นประมาททั้งสองคน ไม่ได้ต้องการใช้กฎหมายเพื่อปิดปาก แต่ต้องการให้เป็นเยี่ยงอย่างว่าไม่ควรมีใครถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยปราศจากหลักฐาน ซึ่งในวันพรุ่งนี้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปยื่นฟ้องนายบุญเกื้อ ก่อนจะรวบรวมหลักฐานยื่นฟ้องนายแพทย์วรงค์ต่อไป ส่วนค่าเสียหาย ขึ้นอยู่กับฝ่ายกฎหมายจะพิจารณา" น.ส.พรรณิการ์กล่าว  
    ส่วนจะให้ 15 รายชื่อที่ถูกกล่าวหาต้องออกมาแสดงตัวยืนยันกับสังคมหรือไม่นั้น น.ส.พรรณิการ์เห็นว่า จะเป็นการรบกวน แต่ขอให้สื่อไปตรวจสอบเอง และหาก นพ.วรงค์อยากเห็นหลักฐานการโอนเงินทั้งหมด ขอให้ไปดูในชั้นศาล
     ด้าน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่บ้านพักใน จ.พิษณุโลก ว่าไม่ต้องตรวจสอบทั้ง 2,427 รายชื่อซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินตามที่คณะก้าวหน้าเปิดรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปจำนวน 7.2 ล้านบาท ตนได้พูดคุยกับทีมงาน กระทั่งสุ่มตรวจจากรายชื่อเพียง 15 รายชื่อ ก็พบว่าไม่ได้มีการโอนเงินจริง จึงให้เวลาเขา 48 ชั่วโมง ให้คณะก้าวหน้าเอาสเตทเมนต์ยืนยันว่า มีการจ่ายเงินจริงหรือไม่ เพียงแค่ 15 รายชื่อ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เชื่อว่าคณะก้าวหน้าก็ควรนำมาโชว์ได้แล้ว แต่ตนยังรอเขาถึงพรุ่งนี้ (8 ก.ค.63) นี้”
ท้าเปิดสเตทเมนท์ 15 รายชื่อ
     “ผมมีข้อมูลในมือแล้วว่าเขาไม่ได้โอน เพียงแต่ให้เกียรติเขา เพื่อเอาหลักฐานสเตทเมนต์มาโชว์ได้ไหม ถ้าโชว์ไม่ได้ อาจต้องมีเรื่องต่อ เพราะเงินที่รับโอนมา ไปเก็บไว้ที่ไหน มีการทุจริตเกิดขึ้นแล้วในโครงการ เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน เพราะเงินนี้พวกคุณประกาศออกมาว่าเป็นเงินบริจาคตามโครงการเมย์เดย์-เมย์เดย์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม แต่กลับไม่ได้โอนเงินตามที่ประกาศ เมื่อเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน ประชาชนที่โอนมาก็เป็นเจ้าทุกข์ ก็มีสิทธิ์แจ้งความดำเนินคดี”  
    นพ.วรงค์กล่าวว่า กรณี 1 เงินบริจาค เราต้องการความถูกต้อง หากเป็นนักการเมืองมีอำนาจมากกว่าประชาชน วันใดฝ่ายการเมืองมีอำนาจบริหารเงินจำนวนนับล้านๆ บาท ฉะนั้น ลำพังเงิน 7.2 ล้านบาท ถือว่าจิ๊บจ๊อยมาก ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้เสมอ เพราะพวกคุณเรียกร้องให้ฝ่ายอื่นโปร่งใสตรวจสอบได้ วันนี้ พวกคุณได้เงินประชาชนไปจะต้องตรวจสอบได้
    ที่วัดชลประทานชลประทานรังสฤษดิ์ ปากเกร็ด นพ.วรงค์ให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่า เพื่อความโปร่งใส ตนจึงดึงมา 15 รายชื่อ เพื่อความชัดเจนและกระชับ โดยพบว่าไม่มีการโอนเงินไปตามบัญชีรายชื่อ 2,427 คนเหล่านั้นจริง และใน 15 รายชื่อที่เปิดเผย ก็พบว่าเป็นอวตาร ไม่มีตัวตนจริงอยู่ในประเทศไทยและบนโลกนี้ ดังนั้นจึงต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเงินส่วนดังกล่าวหายไปไหน หากอ้างว่าโอนไปตามรายชื่อ แล้วโอนไปที่ใด ใครเป็นผู้ทุจริต ประชาชนผู้ที่บริจาคเงินถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้นสามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้
    "โครงการที่เชิญชวนประชาชนมาบริจาค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ลำบาก ดังนั้นการที่คุณไม่ทำตามที่ประกาศ ก็เท่ากับคุณกำลังฉ้อโกงประชาชน"
    ผู้สื่อข่าวถามว่า ล่าสุดคณะก้าวหน้าได้ออกแถลงการณ์เปิดเผยสเตทเมนต์ส่วนหนึ่งแล้ว นพ.วรงค์กล่าวว่า ตนต้องการแค่ 15 รายชื่อที่ระบุไว้ เพราะรายละเอียดอย่างอื่นในทางการเมือง ถือว่าเป็นการเฉไฉ เพราะมีมุมหลายมุมน่าสนใจ แต่อย่ามาพูดเป๋ๆ เราขอตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับการโอนเงินจริง มีหลักฐานจริงจากธนาคาร เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการโอนเงินไปจริง
    นพ.วรงค์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งกลุ่มการเมืองว่า กลุ่มของเราประชุมกันตลอด ทีมงานเราวิเคราะห์ว่าการเมืองไทยอยู่อย่างน้อย 2-3 ปี ดังนั้นจึงไม่เร่งดำเนินการเท่าไหร่ เราต้องการให้เกิดการตกผลึกของกลุ่มก่อน เพื่อให้มีความคล่องตัว คิดว่าอีกไม่นานจะเรียบร้อย ยืนยันว่าตนยังเป็นนักการเมือง และพร้อมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
    ทั้งนี้ นพ.วรงค์ได้ทำสัญลักษณ์มือชู 3 นิ้ว พร้อมกล่าวอธิบายว่า สัญลักษณ์นี้เรียกว่า วิตรรกมุทรา หมายถึง การให้ความรู้ การถกแถลงด้วยปัญญา ซึ่งตรงกับแนวทางการต่อสู้ของเรา ไม่ใช่วิธีการเผชิญหน้าหรือทำม็อบ แต่เราจะใช้ข้อเท็จจริงไปสู้ เช่น กรณีเงินโอนของคณะก้าวหน้าเราก็ใช้ข้อเท็จจริงสู้    
    ส่วนนายบุญเกื้อ ปุสสเทโว โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า อย่างน้อยที่สุดการเรียกร้องหาความโปร่งใสของโครงการเมย์เดย์ฯ  คณะก้าวหน้าได้มีแถลงการณ์ล่าสุดเมื่อสักครู่ ได้แจงว่าในบัญชียังมีเงินเหลืออีก 222,783บาท นี่คือเงินที่ผมล้วงคอเอาออกมาได้.

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"