บุญผ้าป่าสามัคคีธรรม!'ประสาร'เสนอรัฐสภา-รัฐบาลร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างความปรองดอง


เพิ่มเพื่อน    


10 ก.ค.63 - นายประสาร มฤคพิทักษ์ อดีตกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ เผยแพร่ความเห็น เรื่อง ถึงเวลาบุญผ้าป่าสามัคคีธรรม มีเนื้อหาดังนี้

1.ประเทศไทยสร้างความปรองดองสมานฉันท์
เป็นผลสำเร็จมาแล้วในยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยการ ออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 66/2523 ใช้แนวทางการเมืองนำการทหาร ต้อนรับนักศึกษาประชาชนที่เข้าป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคืนกลับสู่เมืองโดยปราศจากความผิดทางอาญาและทางแพ่งใดๆ
ผมเองเป็นหนึ่งในจำนวนนับพันคนที่ได้รับอานิสงส์จากคำสั่งฉบับนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติชนได้ คำว่า”ผู้ก่อการร้าย”ที่ผมถูกตีตราไว้ ลบเลือนหายไปแล้ว
คำสั่งนั้นมีผลทั้งทางการเมืองและการทหาร การเมืองคือสภาพที่นักศึกษาปัญญาชนและประชาชนที่เคยสู้รบด้วยกำลังอาวุธกับรัฐบาลกลับมาประกอบสัมมาชีพได้ บางคนเข้าสู่เวทีการเมือง บางคนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นสื่อมวลชน เป็นนักธุรกิจ เป็นเกษตรกร เป็นนักวิชาชีพต่างๆโดยปราศจากข้อรังเกียจเดียดฉันท์ใดๆ
นี่คือหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งการสร้างสรรค์สามัคคีธรรมของประชาชนไทย

2.ประเทศไทยไม่ควรจมปลักอยู่กับความขัดแย้งด้วยความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกันโดยไม่เห็นแสงสว่างว่าจะจบสิ้นลงเมื่อไรและอย่างไร เพราะความขัดแย้งที่ผ่านมาส่งบั่นทอนบ้านเมืองในทุกทิศทาง
15 ปีมานี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้ง หลายคนเสียชีวิตแล้ว บางคนเจ็บไข้ได้ป่วย บางคนยังต้องโทษอยู่ในที่คุมขัง บางคนพ้นโทษแล้ว บางคนยังอยู่ในการกระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรม ทุกคนต่างเก็บรับบทเรียนกันไปด้วยกันทั้งหมด  ในต่างจังหวัดทั้งภาคเหนือและภาคอิสานที่เคยมีหมู่บ้านเสื้อแดง ก็สลายไปหมดแล้ว
จึงถึงเวลาอันเหมาะสมที่ประเทศไทยจะได้รังสรรค์บรรยากาศแห่งความรักความสามัคคีตามพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตามแนวทาง“รวมไทยสร้างชาติ”ของนายกรัฐมนตรี เพื่อรวมศูนย์พลังร่วมไปสู่การฟื้นฟูบ้านเมืองในทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวไทยทั้งมวล

3.อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเพื่อการปรองดองนี้ จะต้องไม่ใช่การนิรโทษกรรมสุดซอยดังที่เกิดมาแล้วในปี 2556แต่จะต้องเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานที่สังคมส่วนต่างๆสามารถจะยอมรับได้ เราอาจเรียกว่าเป็นการอำนวยความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน หรือ สร้างสานความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ก็ได้

4.จึงขอเสนอให้รัฐสภาและรัฐบาลร่วมกันเป็นเจ้าภาพแบกรับภารกิจอันมีเกียรตินี้ให้เกิดผลที่เป็นจริงในทางปฏิบัติ เปรียบเสมือนเป็นงาน”บุญผ้าป่าสามัคคีธรรม”ของคนไทยทั้งมวล
นับเป็นโอกาสที่คนไทยทั้งประเทศจะได้ร่วมกันปิติในผลบุญร่วมกัน ทั้งยังเป็นงานที่ถวายพระเกียรตินับเป็นพระบรมเดชานุภาพแห่งเมตตาธรรมของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย.

 


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ