บก.ปพ.(ป้ายแดง)


เพิ่มเพื่อน    

                       

 

                เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้ว สำหรับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เผยแพร่ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2563  

            เนื้อหาคร่าวๆ จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ยุบหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใหม่นั้น

            ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ มีหัวหน้าหน่วยเป็นผู้บังคับการ ยศ พล.ต.ต. โดยยุบกลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพื่อการบริหาร ในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ

            กองบังคับการกฎหมายและคดี ขึ้นมา 9 กองบังคับการ ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 มีอำนาจหน้าที่พิจารณา ให้ความเห็น ทางกฎหมาย ทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความเห็นแย้งคำสั่งพนักงานอัยการ ตามมาตรา 145/1 การสอบสวนคดีอาญา การดำเนินการด้านคดีปกครอง คดีแพ่ง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

            ถัดมาเพียง 1 วัน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ก็ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้บังคับการ (ผบก.) 10 ตำแหน่ง ในกองบังคับการ 11 แห่งที่ตั้งใหม่ทันที  พร้อมมีคำสั่งแต่งตั้งระดับ รอง ผบก.-ผู้บังคับหมู่ อีกกว่า 400 ตำแหน่ง

            โดยคำสั่งให้มีผลทันที

            ต่อไปก็รอลุ้น รอดู อีกหนึ่งกองบัญชาการแห่งใหม่ (บช.) คือ "บช.ไซเบอร์" หรือ กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

                เท่าที่แพลมๆ ออกมา บช.สอท. หรือ "บช.ไซเบอร์" ตามโครงสร้างมีบุคลากรประมาณ 2,000  ตำแหน่ง แบ่งเป็น ผู้บัญชาการ (ผบช.) ยศ พล.ต.ท. 1 ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ (รอง ผบช.) ยศ  พล.ต.ต. 3 ตำแหน่ง ผู้บังคับการ (ผบก.) 7 ตำแหน่ง รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) ยศ พ.ต.อ. 21  ตำแหน่ง ผู้กำกับการ (ผกก.) 46 ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ (รอง ผกก.) ยศ พ.ต.ท. 151 ตำแหน่ง  สารวัตร (สว.) ยศ พ.ต.ท.-พ.ต.ต. 222 ตำแหน่ง รองสารวัตร (รอง สว.) ยศ ร.ต.อ.-ร.ต.ต. 514 ตำแหน่ง  และ ผบ.หมู่ 933 ตำแหน่ง

            โครงสร้างจะมี 7 กองบังคับการ แบ่งออกเป็น กองบังคับการอำนวยการ, กองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (บก.สอท.1), บก.สอท.2, บก.สอท.3, บก.สอท.4, บก.สอท.5  และกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

            ขั้นตอนการตั้ง บช.ไซเบอร์ ตอนนี้อยู่ระหว่างนำร่าง บช.เสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็น และเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

            แต่ก่อนที่ บช.ไซเบอร์จะคลอดออกมา ดูเหมือนว่าในช่วงกลางเดือนนี้จะมี กองบัญชาการ (บก.)  ใหม่ออกมาคั่นกลางก่อน

            แม้อาจจะเรียกไม่เต็มปากว่าเป็น บก.ใหม่เสียทีเดียว เพราะเป็นการเขย่าเหล้าเก่าในขวดใหม่  เพียงแค่เปลี่ยนชื่อหน่วย

            แต่ถ้าจะเรียกว่าเป็น บก.ป้ายแดงก็ไม่น่าจะผิดกติกาอะไร เพราะเป็นชื่อใหม่เอี่ยมอ่อง ที่ไม่มีในระดับ บก.มาก่อน ภายใต้ชื่อหน่วย

            "กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ" หรือ "บก.ปพ.".

            


วานซืน....... ๑๒๐ คณาจารย์ โผลหัวจากง่ามตูดเพนกวิน ออกมาหนุน ๑๐ ข้อเสนอ "ล้มสถาบันกษัตริย์" ที่เวทีธรรมศาสตร์ ของฮองเฮาเกศินี ที่นายปริญญาเป็นโปรโมเตอร์ เมื่อ ๑๐ สิงหา.

'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?