'มาร์ค' แนะ 'บิ๊กตู่' หากปรับครม.ควรให้โอกาสคนมีความสามารถ เพราะปัญหายากกว่าที่ผ่านมา


เพิ่มเพื่อน    


11 ก.ค.63 - ที่ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลาฯ ถ.ราชดำเนิน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 ท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจ ว่า ต้องเร่งการจัดสรรงบประมาณ แต่กลับเห็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย รัฐบาลมีภาระที่ต้องจัดการกับสถานการณ์พิเศษและเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ต้องแก้ไขปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง ขณะเดียวกันสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่แน่นอน

ส่วนการท่องเที่ยว ตนเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างชาติ รัฐบาลต้องมีแผนที่ชัดเจน ว่าระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี จะดำเนินการอย่างไร รวมถึงเงินที่รัฐบาลกู้มา ต้องใช้อย่างคุ้มค่า เพราะหากใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย ไม่มีประสิทธิภาพ หรือเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นจะเกิดปัญหาตามมา

นายอภิสิทธิ์ ยังให้ความเห็นถึงหลักคิดในการปรับคณะรัฐมนตรีว่า ต้องเปิดให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันยากกว่าที่ผ่านมา จึงต้องให้บุคคลที่มีความพร้อม มีความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ ปัจจัยใดที่สร้างความไม่แน่นอนจะต้องรีบแก้ไขทันที ซึ่งนายกฯ ต้องแสดงความชัดเจนว่าจะมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี เป็นไปตามสัดส่วนของพรรคการเมืองต่างๆ นั้น เป็นอำนาจของนายกฯ


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก