วธ.ฉายภาพยนตร์ เฉลิมพระเกียรติ น้อมสำนึก‘ร.10’


เพิ่มเพื่อน    

  วธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยิ่งใหญ่ รวมศิลปินทั่วไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมฉายภาพยนตร์ข่าวพระราชกรณียกิจ ด้าน ศน.ร่วม 76 จ. เตรียมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์-พระพุทธรูปสำคัญ

    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 15 ก.ค.-4 ก.ย. ดังนี้
    สำนักงานปลัด วธ. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 15 ก.ค.  
    จัดกิจกรรมจิตอาสาพื้นที่ชุมชนและการเผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องและทางเว็บไซต์ ยูทูบ เฟซบุ๊กแฟนเพจของ วธ. ตลอดเดือน ก.ค., กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ชุด The French Masters ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 18 ก.ค.  
    จัดการแสดงทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดงของศิลปินแห่งชาติและศิลปินพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ตลอดเดือน ก.ค., จัดโครงการขับร้องประสานเสียงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ วันที่ 12 ส.ค.  
    การแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ชุด Ultimate Titans of Music วันที่ 4 ก.ย.
    ปลัด วธ.กล่าวต่อว่า กรมศิลปากรจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 18 -31 ก.ค. ที่โรงละครแห่งชาติ, การแสดงนาฏศิลป์-ดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีการรำถวายพระพร การบรรเลงดนตรีสากลในบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ และการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดเฉลิมพระจักรี บารมีเบิกฟ้า วันที่ 18-19, 25, 26 ก.ค., จัดบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับงานมรดกศิลปวัฒนธรรม รูปแบบไลฟ์สด และจัดทำวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติแพร่ทางทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ตลอดเดือน ก.ค.
    นายกฤษศญพงษ์กล่าวต่อว่า กรมการศาสนาจัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม รวมทั้งได้ร่วมกับ 76 จังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์และพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด วันที่ 26 ก.ค.   
    สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง วันที่ 23 ก.ค.  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มอบหมายให้วิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ จัดโครงการนิทรรศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แผ่นดิน ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์, การแสดงทางทัศนศิลป์, การบรรเลงและขับร้องดุริยางค์สากล เพลงสดุดีจอมราชา-สวดสรภัญญะ, การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี มีการรำถวายพระพร, การแสดงสร้างสรรค์ ชุดร่มฉัตร, การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดแสนยานุภาพกษัตริยา หรือดุจสายสัมพันธ์ดวงใจพ่อ
    เขากล่าวว่า หอภาพยนตร์ องค์การมหาชน เผยแพร่ภาพยนตร์ข่าวพระราชกรณียกิจเดือนนี้ในอดีต ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างปี 2500-2523 ผ่านเว็บไซต์ w ww.youtube.com.

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"