ช็อปสินค้าภูมิปัญญาไทย พช.ดันพันรายการเข้าห้าง


เพิ่มเพื่อน    

พช.จับมือสภาสตรีฯ เชิญชวนคนไทยสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย พร้อมเดินหน้าจัด  OTOP To The Town บุกห้างใหญ่ใจกลางเมือง 11 จุด ขนผลิตภัณฑ์ผ้าและสินค้าชุมชนจากทั่วประเทศให้แฟนพันธุ์แท้ช็อปกันจุใจ มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัว ช่วยผู้ประกอบการ OTOP ไทยฝ่าภัยโควิด-19

 

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "OTOP To The Town : โอทอป ภูมิปัญญาไทย  ใจกลางเมือง ช่วยคนไทย หลังฝ่าภัยโควิด" ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ว่า โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่กระทรวงมหาดไทยยึดมั่นในการดำเนินงานมาโดยตลอด โดยดำเนินการขับเคลื่อน 3 แนวทาง คือ การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม และการส่งเสริมช่องทางการตลาด  เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับสินค้าโอทอปของไทยให้ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยหลายปีที่ผ่านมามีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในตลาดเดิมที่เคยจัดเป็นประจำและประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

    

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า ในปีนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในทุกระดับ ดังนั้นหลังจากรัฐบาลได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายโควิด-19 ระยะที่ 4 ในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้เดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวและมีความเข้มแข็ง โดยจัดงาน "OTOP To The Town : โอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทย  หลังฝ่าภัยโควิด" เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดให้ผู้ประกอบการ OTOP พร้อมกับสร้างอาชีพเชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดการค้า สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน รวมทั้งเป็นอีกช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายภายในประเทศมากขึ้น โดยภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้คัดสรรจากทั่วประเทศ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 1,000 ราย และตั้งเป้าการจัดงานครั้งนี้จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่ ทำให้ภาวะเศรษฐกิจการลงทุนและการค้าขายย่ำแย่กันโดยทั่วหน้า แต่ประเทศไทยของเราโชคดีมีรัฐบาลที่เข้มแข็ง และคนไทยมีวินัยช่วยกันปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลที่ได้กำหนดออกมา  หนึ่งในนโยบายของรัฐบาลคือ ต้องการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนรวมตัวกันเป็นกลุ่ม OTOP เพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ดูแลครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังประเทศไทยพ้นวิกฤติโควิด-19 จำเป็นต้องช่วยกันเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวโดยเร็ว ด้วยการกินใช้ของไทย สวมใส่ผ้าไทย และเที่ยวเมืองไทย

สำหรับงานนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ดูแลช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องประชาชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม OTOP มีโอกาส มีช่องทางการตลาด ดังนั้นจึงได้คัดสรรสินค้าดีๆ  ของทุกภูมิภาคมากกว่า 1,000 รายการมาจำหน่ายในงาน "OTOP To The Town : โอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทย หลังฝ่าภัยโควิด" เรียกว่าขนสินค้าจากทั่วเมืองไทยมาให้ช็อปในเมืองกรุง และได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล, สยามพารากอน, ไอคอนสยาม  และศูนย์ราชการฯ รวมแล้ว 11 จุด ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2563

ได้แก่ (1) เซ็นทรัลเวิลด์ 10-15 ก.ค.63 (2) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 13-17 ก.ค.63 (3) ไอคอนสยาม 17-22 ก.ค.63 (4) เซ็นทรัลบางนา 23-29 ก.ค.63 (5) เซ็นทรัลพระราม 9 17-23 ส.ค.63 (6)  สยามสแควร์ 20-23 ส.ค.63 (7) เดอะมาร์เก็ต 8-13 ก.ย.63 (8) เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ 8-14 ก.ย.63 (9)  เซ็นทรัลพระราม 3 10-16 ก.ย.63 (10) สยามพารากอน 10-16 ก.ย.63 และ (11) เซ็นทรัลพระราม 3  17-23 ก.ย.63

"อีกเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งคือ มติคณะรัฐมนตรีส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติฯ นำเสนอ ซึ่งประมาณ 20% จากผู้ประกอบการร้านค้า OTOP กว่า 8 หมื่นราย เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้า เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน และเป็นสินค้าที่ยอดขายดีมากมาตลอด ถือเป็นความภาคภูมิใจของกรมการพัฒนาชุมชน และครั้งนี้ก็ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ผ้ามาจำหน่ายในงาน OTOP To The Town นี้ด้วย จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง มาช่วยกันอุดหนุนให้กำลังใจพี่น้อง OTOP เพราะกำลังใจของท่านจะเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนที่สำคัญ ที่จะทำให้พี่น้อง OTOP หลายพันครอบครัวได้มีโอกาสดีของชีวิต มีอาชีพมีรายได้ดูแลครอบครัวให้มีความเข้มแข็งต่อไป นอกจากจะได้สินค้าชุมชนคุณภาพดีที่สร้างสรรค์และสืบทอดภูมิปัญญาแล้ว ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นอีกด้วยครับ" อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวเชิญชวน.