เร่งเครื่อง 'ขยะเหลือศูนย์' จัดอบรมบุคลากรประจำศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 5 จังหวัด


เพิ่มเพื่อน    

14 ก.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไข การมีต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ทั้งในระดับชุมชนและสถานศึกษา เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำมาใช้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างครบวงจร ซึ่งมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ 3Rs ได้แก่ Reduce ใช้น้อย ลดปริมาณขยะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด Reuse ใช้ซ้ำ หมุนเวียนใช้ใหม่ก่อนทิ้ง และ Recycle นำไปแปรรูปเพื่อมาใช้ใหม่

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรหลักประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ที่จะเกิดขึ้นใหม่อีก 5 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ ชุมชนบ้านรางพลับ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 2.ชุมชนบ้านดอยกลอย ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 3.ชุมชนโนนกล้วยหอม ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 4.ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบฯ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ 5.โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดอบรมเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรหลักประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้ง 5 แห่ง ขึ้นโดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 50 คน

โดยทั้งหมดจะได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ เทคนิคการเป็นวิทยากรและการพูดในที่สาธารณะ รวมทั้งการเสวนาแลกเปลี่ยน บทเรียนความสำเร็จศูนย์เรียนรู้ต้นแบบปลอดขยะระดับประเทศ “คิดอย่างไร ทำอย่างไร ให้ยั่งยืน” เทคนิคการส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste สู่ความยั่งยืน ชุมชนต้นแบบปลอดขยะ สู่ต้นแบบจังหวัดสะอาด ชุมชนสะอาด นวัตวิถี / การท่องเที่ยว / ทสม.ดีเด่น  ปลอดขยะ ไม่ปลอดรายได้ เทคนิคการต่อยอดอาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน และ Workshop การจัดทำแผนปฏิบัติการ/โครงการสร้างการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ตลอดจนการศึกษาดูงาน
ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาต่อยอดศูนย์การเรียนรู้ฯ และมีส่วนร่วมในการขยายผลการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ต่อไป


พลัม-จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ Chutathut Laothamatas ตอนนี้ เรือนจำไม่อนุญาตให้เยี่ยม เพราะลุงกำนันและพี่ๆ ถูกกักตัวตามมาตรการป้องกัน covid นะคะ ให้พบได้เฉพาะทนาย

เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่