รองฯ ประวิตร ลงพื้นที่พิษณุโลกติดตามโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซาก ขอให้ช่วยกันดูแลทรัพย์สินส่วนรวม ใช้น้ำอย่างมีคุณค่า


เพิ่มเพื่อน    

 

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ โครงการเติมน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติชมสาธิตการขุดเจาะบ่อเติมน้ำแบบบ่อวงคอนกรีต พร้อมเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรจากน้ำบาดาลของเกษตรกร ตำบลหนองกุลา และเยี่ยมชมนิทรรศการความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

 

ภายหลังการเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายสรุป รองนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายแก่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนที่มาให้การต้อนรับตอนหนึ่งว่า พื้นที่ทุ่งบางระกำ เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำน้ำฝนที่ตกลงมา เติมลงสู่ใต้ดิน ผ่านระบบบ่อวง เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง และนำน้ำกลับมาใช้ในห้วงฤดูแล้ง รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเติมน้ำใต้ดิน สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแล และกำชับ ควบคุมการเติมน้ำใต้ดิน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการขอให้ชาวอำเภอบางระกำทุกคน ช่วยกันดูแลทรัพย์สินส่วนรวม และทรัพย์สินของทางราชการ และขอให้ช่วยกันใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดิน หรือน้ำบาดาล ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน มีน้ำกินน้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตร ไม่ขาดแคลน ตลอดไป

 

 

เสร็จแล้ว รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังท่อระบายน้ำคลองแยงมุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป ซึ่งท่อระบายน้ำคลองแยงมุม เป็นโครงการบางระกำโมเดล 62  ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำของแม่น้ำยม และแม่น้ำเจ้าพระยา ดำเนินการปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวให้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก เพื่อใช้ทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวแล้ว รับน้ำหลากจากแม่น้ำ เป็นการตัดยอดน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เมือง การส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

 


พรรคที่ "หล่อ" ในเกมการเมืองที่สุดในศตวรรษนี้ ต้องยกให้ "ประชาธิปัตย์" เป็นแกนนำรัฐบาล ก็สไตล์หนึ่ง เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็อีกสไตล์หนึ่ง

"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"