รองฯ ประวิตร เผยการลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ สั่งการเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน 


เพิ่มเพื่อน    

 

วันนี้ (8 กันยายน 2563) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจากการได้ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบในพื้นที่กรุงเทพฯ ณ สำนักงานเขตบางกะปิ ได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์ส่งมอบการดูแลคลองแสนแสบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการพัฒนาและการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร พร้อมกับมอบให้กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่าร่วมพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบในระยะเร่งด่วนให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่  รวมถึงมอบหมายให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้ขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรุงเทพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งการให้กรมเจ้าท่าจัดการจราจรทางน้ำให้ปลอดภัยไร้มลพิษทางเสียงและกลิ่น เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานอย่างจริงจัง เพื่อจะได้เป็นต้นแบบให้กับคลองอื่น ๆ ที่มีปัญหาลักษณะเดียวกัน อีกทั้ง ต้องสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนทราบ และร่วมมือตามแนวทางจิตอาสาด้วย เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนทุกคน   
 


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"