ศักดิ์สยามนำทัพประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-จีน ย้ำขอให้เชื่อมั่นรับมือโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

17 ก.ค. 2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโควิด-19 (ASEAN and China Transport Ministers’ Special Meeting on COVID-19) ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเชิงสัญลักษณ์ของความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนและจีนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันระบุความท้าทายที่มีต่อการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในด้านการขนส่ง และออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ราบรื่นเพื่อต่อสู้กับโควิด-19

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่าประเทศไทยได้ดำเนินการเพื่อควบคุมและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจภายในประเทศจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภูมิภาค และส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านห่วงโซ่อุปทานให้เข้มแข็งมากขึ้นและลดความเปราะบาง โดยเปิดให้โลจิสติกส์ภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และห่วงโซ่อุปทานสามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะในการค้าและการขนส่งยารักษาโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสินค้าที่จำเป็นอื่น ๆ ผ่านทางการขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางทะเล ภายใต้มาตรการที่ได้กำหนดไว้

อย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์และดำเนินการผ่อนการคลายมาตรการที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่ยังคงดำเนินมาตรการการรักษาความสะอาดและการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในรอบ 2 ส่งผลให้ประชาชนเริ่มปรับตัวกับการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ โดยเฉพาะการเดินทางแบบวิถีใหม่

“ประเทศไทยได้ขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนเชื่อมั่นในการคงไว้ซึ่งมาตรการเปิดการขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและผ่านแดนของสินค้าที่จำเป็น การบริการ และประชาชน บนพื้นฐานมาตรการด้านสาธารณสุข และสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูล แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว เพื่อสู้กับโควิด-19 เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการที่จำเป็นและสำคัญ”นายศักดิ์สยาม กล่าว

นอกจากนี้ยังยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะกระชับความร่วมมือและความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนและความร่วมมือกับจีนในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และภายหลังการแพร่ระบาด เพื่ออาเซียนและจีนจะสามารถรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่ไม่สามารถาดการณ์ได้ รวมทั้งความท้าทายภายในและภายนอกในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง โดยมุ่งหน้าไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเป็นประชาคมแห่งอนาคตที่เป็นแรงผลักดันสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมโลกต่อไป

สำหรับการประชุมนี้มี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานกระทรวงคมนาคม เข้าร่วม และมีรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน 10 ประเทศ จีน และสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ณ กระทรวงคมนาคม


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ