สิ้นพิมพ์ปฏิภาณ ผู้แต่งเพลงแม่สาย


เพิ่มเพื่อน    


    สิ้น พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ศิลปินแห่งชาติ นักดนตรี นักแต่งเพลง เจ้าของผลงานเพลงแม่สาย เทพธิดาดอย โชคดีที่มีในหลวง เสียชีวิตในวัย 82 ปีจากมะเร็งในเม็ดเลือด
    นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงาน นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) พุทธศักราช 2560 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร จากมะเร็งในเม็ดเลือด สิริรวมอายุ 82 ปี 5 เดือน โดยทางญาติแจ้งว่าได้ดำเนินการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันที่ 21 ก.ค.63 และกำหนดสวดพระอภิธรรมวันที่ 21-27 ก.ค.63 เวลา 19.00 น. ณ วัดบัวขวัญ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จากนั้นเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไป
    อธิบดี สวธ.กล่าวว่า นอกจาก สวธ. ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ จะขอพระราชทานเพลิงศพแล้ว ยังให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 20,000  บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000  บาท ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ
    สำหรับประวัติของนายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2481 ที่อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้ฝึกการเล่นดนตรีอยู่ในวงโยธวาทิตของโรงเรียน หัดเรียนเครื่องดนตรีชิ้นแรกคือ “ปิกโคโล” ต่อมาได้ร่วมบรรเลงกับวงแตรวงของโรงเรียนขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง ได้มีโอกาสเรียนดนตรีในระดับที่สูงขึ้นจากครูผู้สอนจากวงดุริยางค์ของกรมตำรวจ พ.ศ.2499 ก็ได้ศึกษาด้านดนตรีที่สูงขึ้นกับอาจารย์อาวุธ เมฆเรียบ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนทางด้านดนตรีของโรงเรียนพณิชยการพระนครด้วย ในระหว่างที่ศึกษาได้มีโอกาสเล่นดนตรีในงานแสดงต่างๆ และต่อมาได้สมัครเรียนด้านการเรียบเรียงเสียงประสานกับอาจารย์แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ ที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ปทุมวัน รุ่นแรกอีกด้วย 
    พ.ศ.2505-2506 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จฯ ทรงดนตรีร่วมกับนักดนตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วงดนตรี TU Band นายพิมพ์ปฏิภาณยังเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมเล่นแซ็กโซโฟนในวง ด้วยเป็นผู้ที่มีใจร่าเริง แจ่มใสและมีอารมณ์ดีอยู่เสมอ และสามารถพูดภาษามลายู (ยาวี) ได้อย่างคล่องแคล่ว และออกเสียงได้อย่างชัดเจน จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแต่งเพลงและการเรียบเรียงเสียงประสาน โดยใช้วิธีการสร้างแนวทำนองให้สอดคล้องกับคำร้อง เนื้อหาและความหมายของเพลง รวมทั้งใช้เทคนิคแบบดนตรีสากล และเลือกใช้เครื่องดนตรีได้อย่างเหมาะสมสื่อถึงอารมณ์ของเพลงได้อย่างไพเราะ
    ผลงานประพันธ์ เช่น เพลงแม่สาย เพลงพะวงรัก เพลงเทพธิดาดอย เพลงโชคดีที่มีในหลวง เพลงสมเด็จย่าของชาวไทย เพลงพุทธานุภาพ เพลงมหาราชินี เป็นต้น ซึ่งนายพิมพ์ปฏิภาณยังคงสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้สร้างห้องบันทึกเสียงเป็นที่ถ่ายทอด ให้ความรู้และเทคนิคในการร้องเพลงให้แก่นักร้องและผู้ที่มาบันทึกเสียง ทั้งยังควบคุมการฝึกฝนร้องเพลงให้กับกลุ่มที่มาร้องเพลงประสานเสียงสร้างศิลปินลูกกรุงหน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) พ.ศ.2560.


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่