พระราชทานสิ่งของผู้สูงอายุ บำเพ็ญประโยชน์วันเฉลิมฯ


เพิ่มเพื่อน    

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญเครื่องอุปโภคบริโภค-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ พร้อมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานสงเคราะห์ ศาสนสถาน และชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

      วันที่ 20 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ต่างๆ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 311 คน  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ธีระพล คล้ายพันธ์ เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน  175 คน ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
    ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ กองพันทหารที่ 4 รักษาพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 29  รักษาพระองค์ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบสถานสงเคราะห์ทั้ง 2 แห่ง โดยการทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะกับวัชพืชในคูระบายน้ำ ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม สบายตา ร่มรื่น ไม่เป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใสด้วย
    รวมถึงที่วัดประสาทบุญญาวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดศาสนสถาน ฉีดล้างทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บกวาดบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น  และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่นเดียวกับที่ชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หน่วยราชการในพระองค์ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และชาวชุมชนท่าน้ำสามเสน ร่วมกันทำความสะอาดพื้นถนน ทางเดินเท้า เก็บกวาดบริเวณโดยรอบชุมชน เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุง ทำให้เกิดความสะอาดและสวยงามแก่ชุมชนอีกด้วย
    ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุข ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะต้องดูแลประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่างๆ มาโดยตลอด แม้แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ก็ยังทรงห่วงใยและเอาพระราชหฤทัยใส่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว.
    

 

 


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"