การทำจิตใจให้เบิกบาน ยาอายุวัฒนะที่ต้องปรุงเอง


เพิ่มเพื่อน    

    เป็นเรื่องเป็นราวไลน์ส่งต่อกันมากที่สุด เห็นจะเป็นเรื่องทำอย่างไรให้อายุยืน ซึ่งเป็นที่เซอร์ไพรส์อย่างมากว่า ทำไม..การออกกำลังกายถูกจัดให้อยู่ในอันดับแปดหรืออันดับสุดท้าย ทั้งๆ ที่ในบรรดาการปฏิบัติเป็นนิสัยให้ชีวิตยืนยาวแล้ว การอออกกำลังกายได้รับการยอมรับในโลกตามแนวคิดการแพทย์ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากที่สุด  
    แล้วสูตรอายุยืนอันนี้บอกอะไรบ้างมาดูกัน...เริ่มจาก 
    อันดับที่ 8: การออกกำลังกาย 
    อันดับที่ 7: กินปลาสัปดาห์ละสองครั้ง
    อันดับที่ 6: กินธัญพืช 3 ครั้งต่อสัปดาห์
    อันดับที่ 5: ดื่มน้ำให้เพียงพอทุกวัน
    อันดับที่ 4: กินไข่ 1 ฟองต่อวัน
    อันดับที่ 3: กินอาหารให้อิ่มแค่แปดส่วน
    อันดับที่ 2: การพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอ
    อันดับที่ 1: การยึดมั่นให้อารมณ์ดีตลอด
    นั่นหมายความว่า อารมณ์ความรู้สึกมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพ ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าในระยะยาวและความตึงเครียดสูงมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ และทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่มองไม่เห็น ผู้สูงอายุที่มีอายยืนยาวกว่า 100 ปี ล้วนแต่เป็นคนมองโลกในแง่ดี แม้ว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์ชีวิตที่เลวร้าย แต่พวกเขาก็ยังยิ้มได้ในชีวิต อารมณ์ที่มีความสุขและความสงบของจิตใจเป็น "ยาดี" ที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันโรคนั่นเอง
    ว่าไปแล้ว เรื่องของการทำให้จิตใจเบิกบานนี้ก็เป็นหลักพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานานกว่า 2 พันปี พิสูจน์ทราบได้จากโอวาทปาติโมกข์ หรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งทรงตรัสรู้และแสดงโอวาทต่อปัญจวัคคีย์ในวันมาฆบูชา อันได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดี และการทำจิตใจให้ผ่องใส 
    เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ต่อไปไม่ต้องถามหายาอายุวัฒนะจากการคิดค้นใดๆ ในทางวิทยาศาสตร์ หรือไสยศาสตร์ความเชื่ออีกต่อไปนะคะ เพราะตัวเราเองนั่นแหละสามารถปรุงยาขนานเอกนี้ได้ด้วยการฝึกสติ และทำใจให้ร่มๆ อย่าเครียด อย่าคิดมาก อย่ากังวลโดยใช่เหตุ ..นะคะ.
                                    "ป้าเอง" 


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'