5วันเซ่น323ศพยึดรถเมาขับหมื่นคัน


เพิ่มเพื่อน    

    5 วันอันตรายสงกรานต์เซ่น 323 ศพ เจ็บ 3,140 ราย เกิดอุบัติเหตุ 3,001 ครั้ง โคราชยังครองแชมป์ตายมากสุด คสช.ยึดรถเมาแล้วขับกว่าหมื่นคัน ดำเนินคดี 1.8 แสนคน "บิ๊กป้อม" สั่งทุกฝ่ายเข้มบังคับกฎหมายจราจรต่อเนื่องทั้งปี
    เมื่อวันที่ 16 เมษายน นายดำรง ลิมาภิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 15 เม.ย.61 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เกิดอุบัติเหตุ 552 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 69 ราย ผู้บาดเจ็บ 589 คน 
    สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 42.03 ขับรถเร็ว ร้อยละ 25.72 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.53 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ  65.04 บนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 37.86 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 36.05 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ร้อยละ 32.61 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 23.25 ทั้งนี้ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,031 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,354 คน  เรียกตรวจยานพาหนะ 886,202 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 178,191 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 51,488 ราย ไม่มีใบขับขี่ 46,094 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (20 ครั้ง)  จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ชลบุรี (6 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (27 คน) 
    สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วัน (11-15 เม.ย.61) เกิดอุบัติเหตุ 3,001 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 323 ราย  ผู้บาดเจ็บ 3,140 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 7 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ระนอง สตูล  สมุทรสงคราม หนองคาย หนองบัวลำภู และอ่างทอง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่  (119 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (19 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (136 คน)  
    นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข รายงานว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 11-15 เม.ย.61 รายงานสถิติผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่งมีต้นเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี มีจำนวน 1,281 ราย  ซึ่งลดลงร้อยละ 15.55 (เทียบกับปี 2560 จำนวน 1,517 ราย) และจากการเจาะเลือดส่งตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุจนมีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต พบว่ามีผู้ขับขี่ถูกเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจแอลกอฮอล์ 1,578 ราย ที่ทราบผลตรวจแล้ว 301 ราย เกินกฎหมายกำหนด 161 ราย ในจำนวนนี้พบว่าเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ทั้งหมด 304 ราย ทราบผลแล้ว 98 ราย มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินที่กฎหมายกำหนด 15 ราย
    ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้กำชับไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั่วประเทศเเละเขตเมือง ให้เฝ้าระวังและตรวจจับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทั้งสถานที่ห้ามขาย ห้ามดื่ม การขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และในช่วงเวลาห้ามขายอย่างเข้มข้น รวมถึงร่วมทำงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตั้งด่านชุมชนเพื่อลดการบาดเจ็บและสกัดกั้น หวังลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
    พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวว่า สถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ 15 เม.ย. 61 มีดังนี้ รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 52,698 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 2,999  ราย จำเป็นต้องยึดไว้ 2,069 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 41,443 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 38,956 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 3,544 ราย  ยึดรถยนต์ 814 คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 24,936 คน
    โดยตลอด 5 วันที่ผ่านมา (11-15 เม.ย.61) เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัย ดื่มไม่ขับไว้แล้ว 10,099 คัน (รถจักรยานยนต์ 7,372 คัน และรถยนต์ 2,727 คัน) และดำเนินคดีผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ 113,450 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 69,898 คน
    นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยข้อมูลดำเนินคดีเมาแล้วขับช่วงเทศกาสสงกรานต์ว่า วันที่ 15 เม.ย.ซึ่งเป็นวันที่ห้าของ 7 วันอันตราย คดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ อยู่ที่ 3,460 คดี โดยแบ่งเป็น ขับรถขณะเมาสุรา  3,456 คดี และขับรถประมาท 4 คดี สำหรับยอดสะสม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-15 เม.ย.ที่ผ่านมา มีคดีทั้งหมดจำนวน 6,707 คดี แยกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 6,541 คดี หรือ 97.5%, ขับรถประมาท 21 คดี  หรือ 0.31%, แข่งรถหรือขับซิ่ง 2 คดี หรือ 0.02%, ขับเสพ 143 คดี หรือ 2.13%
    ขณะที่กรมคุมประพฤติได้ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (กำไลข้อเท้า EM) ผู้กระทำผิดในคดีเมาแล้วขับ นับตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.ที่ผ่านมา ตามคำสั่งศาลรวม 37 ราย ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น.เป็นเวลา 15 วัน นอกจากนี้ผู้กระทำผิดดังกล่าวยังมีเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสังคม อาทิ ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจที่จุดตรวจค้นหรือจุดบริการประชาชน ทำความสะอาดบริเวณจุดตรวจค้น รวมทั้งบริการช่วยเหลือประชาชน คนชรา ผู้พิการ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ณ ศูนย์อำนวยการร่วมฯ สถานีขนส่ง เป็นต้น
    ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้แสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ร่วมกันทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของสังคม รวมถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆ ที่รัฐกำหนด เป็นผลให้วันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์เต็มไปด้วยความสุขทั่วหน้า
    อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตรได้ย้ำกับทุกส่วนราชการ ขอให้คงเข้มบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องจริงจังตลอดทั้งปี เพื่อร่วมสร้างวินัยจราจรในสำนึกและหน้าที่ของทุกคน   และขอให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุในทุกพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์และแยกแยะ สำหรับการบริหารจัดการและกำหนดมาตรการต่างๆ ให้ครอบคลุมกับปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ ควบคู่กับการรณรงค์สร้างการรับรู้และจิตสำนึกความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกัน เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บของประชาชนในแต่ละปีให้ได้มากที่สุด 
    ขณะที่นายนิกร จำนง ประธานมูลนิธิประชาปลอดภัย ออกแถลงการณ์เรื่องความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์ 2561 ฉบับที่สอง โดยระบุว่าเนื่องจากมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 5 วันอันตรายเป็นจำนวนมากถึง 323 ราย มากกว่าในช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วถึง 18 ราย ในฐานะอดีตรองผู้อำนวยการ ศปถ.และอดีต รมช.คมนาคม ขอเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ในรัฐบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลเข้ามาบัญชาการดำเนินการของ ศปถ.เพื่อสั่งการอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาเหลืออยู่แค่ 2 วันโดยด่วน ขอให้หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่และตามเส้นทางช่วยกันดูแลป้องกันกรณีการหลับในเป็นพิเศษ และขอให้ประชาชนที่กำลังเดินทางกลับช่วยกันดูแลตนเองและครอบครัวตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่ใช้ถนนร่วมกันด้วยความระมัดระวัง. 


ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ นะ ใส่หรือไม่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ย....มันเรื่องของผู้ใหญ่เฮงซวยปั่นหัวเด็กต่างหาก มีคนบอกว่าอย่าไปห้ามเลย เพราะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ

'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'