ก่อนที่จะสายเกินไป! 'ปิยบุตร' เสนอ 2 มาตรา ถอดสลักระเบิดเวลา


เพิ่มเพื่อน    

25 ก.ค.63 - นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้

เริ่มต้น “ถอดสลักระเบิดเวลา” ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยกเลิก มาตรา 279 และ ส.ว. 250 คนตามบทเฉพาะกาล

เมื่อครั้งรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 #พรรคอนาคตใหม่ มีนโยบายสำคัญในเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อเปิดทางให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพราะรัฐธรรมนูญ 2560 มีปัญหาทางความชอบธรรมทางประชาธิปไตย ทั้งในเรื่องที่มา กระบวนการจัดทำ และเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทั้งฉบับ

แต่ทุกคนต่างทราบดีว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำได้ยากมากหรืออาจทำไม่ได้เลยในทางปฏิบัติ เราเชื่อมั่นเสมอมาว่า การเมือง คือ ความเป็นไปได้ เราจะพยายามผลักดันในทุกช่องทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่เพียงแต่ในสภาเท่านั้น แต่ต้องสร้างกระแสและความรับรู้ของสังคมเพื่อทำให้สังคมเกิดฉันทามติร่วมกันว่ารัฐธรรมนูญ 2560 คือ วิกฤตและทางตัน จำเป็นต้องจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเลือกมา

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ยังไม่สามารถแสวงหาฉันทามติ หรือร่วมกันกดดันให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับได้ เราก็สามารถเริ่มต้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตราไปก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องเร่งด่วน เรื่องกลไกการสืบทอดอำนาจของ คสช. และเป็นเรื่องที่น่าจะหาฉันทามติได้ง่าย ได้แก่ การยกเลิกมาตรา 279 และการยกเลิก ส.ว. 250 คนตามบทเฉพาะกาล

แม้จะมีการยกเลิกประกาศและคำสั่งของ คสช. แต่ผลของประกาศและคำสั่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจะยังมีอยู่ เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 279 เขียนรับรองให้ประกาศคำสั่ง คสช. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการ และไม่ได้เป็นการรับรองแค่ประกาศคำสั่งเท่านั้น แต่ยังรับรองไปถึง ‘การกระทำที่เกี่ยวเนื่องกัน’ ด้วย ซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่ว่าการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกันครอบคลุมไปถึงแค่ไหน มาตรา 279 จึงทำให้การใช้อำนาจของ คสช. อยู่เหนือรัฐธรรมนูญนี่จึงเป็นพันธกิจสำคัญที่พวกเราต้องยกเลิกมาตรา 279 ให้ได้เช่นเดียวกัน วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล ที่มาจากการเลือกของ คสช. ก็ได้แสดงผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดในวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา ในการเลือกหัวหน้า คสช.กลับมาเป็นนายก วุฒิสภายังคง “ขี่คอ” สภาผู้แทนราษฎรในหลายเรื่อง ได้แก่ การแก้รัฐธรรมนูญ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศหากปล่อยให้มีวุฒิสภาแบบนี้ต่อไป วุฒิสภาก็จะกลายเป็นกลไกของการสืบทอดอำนาจ

...

ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรงขึ้นตามลำดับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ออกมาใช้เสรีภาพในการชุมนุมเรียกร้องต่อรัฐบาลประยุทธ์กันหลายจังหวัด หากรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และสถาบันการเมืองที่อยู่ในรัฐธรรมนูญทั้งหลายเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องของเยาวชนคนรุ่นใหม่ จงใจมองข้ามเสียงแห่งอนาคตของชาติ สถานการณ์ทางการเมืองก็น่าจะตึงเครียดมากขึ้นจนอาจลื่นไถลไปไกลอย่างที่ไม่มีใครคาดคิด

การ “เตะถ่วง ซื้อเวลา” ผ่านกลไกคณะกรรมาธิการวิสามัญ ดูเหมือนจะไม่เพียงพอต่อสถานการณ์เสียแล้ว จะตั้งกันอีกกี่คณะ ก็ไม่มีทางที่จะหยุดกระแสคลื่นลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้

เมื่อครั้งผมยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ ผมได้ยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เอาไว้ 2 ฉบับ 2 กรณี เกี่ยวกับการยกเลิกมาตรา 279 และยกเลิก ส.ว. 250 คนตามบทเฉพาะกาลเอาไว้ โดยคาดหวังว่า ระหว่างที่ยังผลักดันให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับไม่สำเร็จ ก็ควรแก้ไขบางประเด็นที่จะช่วยขจัดกลไกการสืบทอดอำนาจของ คสช.ไปก่อนอย่างไรก็ตาม การเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จำเป็นต้องมี ส.ส. อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป แต่พรรคอนาคตใหม่ในเวลานั้น มี ส.ส. 81 คน จึงยังไม่สามารถเดินหน้าจัดการวุฒิสภาอันเป็นกลไกการสืบทอดอำนาจ และจัดการมรดกบาป คสช.เมื่อพิจารณาประกอบสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันนี้ หากรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ยังไม่คิดจะขยับตัวเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นรูปธรรมแม้แต่น้อย ผมเกรงว่า สถานการณ์จะบานปลายมากขึ้น

ผมจึงอยากเชิญชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ซึ่งเป็น “ผู้แทน” ของราษฎร มาช่วยกัน “ถอดสลักระเบิดเวลา” เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในสองประเด็นดังกล่าว โดยเร็วที่สุด

เรายังพอมีเวลา

... ก่อนที่จะสายเกินไป


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน