'เทพไท' จี้ 'บิ๊กตู่' ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม รับข้อเสนอม็อบนักศึกษาก่อนลุกลาม


เพิ่มเพื่อน    

25 ก.ค.63 - นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังปัญหาการชุมนุมของนักศึกษา หรือนำส่งให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาฯ หรือส่งให้รัฐบาลนำไปพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยตรง ว่า การเสนอญัตติในเรื่องนี้ทั้ง6ญัตติ ล้วนแต่ต้องการนำปัญหาการชุมนุมของนักศึกษามาอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น แต่แนวทางหรือวิธีการอาจจะแตกต่างกัน ส่วนตัวไม่ขัดข้องว่าสภาฯจะมีมติออกมาในแบบไหน จะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือจะนำส่งคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง หรือจะส่งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หรือจะส่งให้รัฐบาลโดยตรงก็ได้ เพราะเพียงแต่การนำปัญหาการชุมนุมของนักศึกษาเข้าสู่การอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก็เป็นการนำปัญหาทั้งหมดให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับรู้แล้ว การจะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหานั้น เป็นเพียงแค่พิธีกรรมเท่านั้น เพราะผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือรัฐบาล จนถึงบัดนี้การชุมนุมของนักศึกษากำลังลุกลามขยายพื้นที่การชุมนุมไปสู่ภูมิภาคในหลายจังหวัด กำลังขยายผลลงไปถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแล้ว 

"ขอเสนอให้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและติดตามการชุมนุมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามไปมากกว่านี้ รัฐบาลโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรจะรับข้อเรียกร้องประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้ก่อน เพราะเป็นปัญหาใหญ่ และหัวใจของการชุมนุมที่สังคมให้การสนับสนุนด้วย ซึ่งข้อเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่มนักศึกษาก็สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอีกด้วย ไม่ควรจะโยนเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร โดยข้ออ้างว่า ได้มีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ขึ้นมาแล้ว เป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด เกาไม่ถูกที่คัน เพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลม สกัดไม่ให้สถานการณ์การชุมนุมขยายตัวลุกลามไปมากกว่านี้ พล.อ.ประยุทธ์ควรถอดสลัก หรือขนวนความขัดแย้งด้วยตัวเอง ประกาศให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียเอง ก็อาจจะทำให้สถานการณ์การชุมนุมคลี่คลายลงไปได้" ส.ส.นครศรีธรรมราช กล่าว

นายเทพไท กล่าวอีกว่า ส่วนการที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อรับฟังความเห็นของนักศึกษา จำนวน 39 คน และพรรคร่วมฝ่ายค้านประกาศบอยคอตไม่เข้าร่วมสังฆกรรมด้วยก็เป็นสิทธิ์ของพรรคฝ่ายค้านที่สามารถกระทำได้ แต่เพื่อให้ครบองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ ก็ต้องแต่งตั้งกรรมธิการเพิ่มเติมจากพรรคร่วมรัฐบาลทดแทนในสัดส่วนของพรรคฝ่ายค้านที่หายไปโดยเร็วที่สุด เพื่อให้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ได้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลบคำครหาว่า เป็นการซื้อเวลา เตะล่วงปัญหาให้กับรัฐบาล ตามที่พรรคฝ่ายค้านกล่าวหาไว้.
 


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'