MEA อาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และออกหน่วยบริการชุมชน


เพิ่มเพื่อน    

 

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2563) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จิตอาสาพระราชทาน และพนักงานอาสา ร่วมจัดกิจกรรม “MEA อาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและออกหน่วยบริการชุมชน”ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

 

 

โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นการน้อมนำแนวพระปฐมบรมราชโองการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” อันสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการเจริญรอยตามแนวพระราชดำริ  “บ-ว-ร”   ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด และโรงเรียน

 

อีกทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมทำความดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยพนักงานจิตอาสาพระราชทาน และพนักงานที่มีจิตสาธารณะ MEA ร่วมกันตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโดยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ชำรุด ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า ปรับปรุงสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย รวมถึงทำความสะอาดบริเวณวัด ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตและสามเณรรวมทั้งสิ้น 56 ทุน

 


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์