MEA อาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และออกหน่วยบริการชุมชน


เพิ่มเพื่อน    

 

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2563) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จิตอาสาพระราชทาน และพนักงานอาสา ร่วมจัดกิจกรรม “MEA อาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและออกหน่วยบริการชุมชน”ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

 

 

โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นการน้อมนำแนวพระปฐมบรมราชโองการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” อันสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการเจริญรอยตามแนวพระราชดำริ  “บ-ว-ร”   ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด และโรงเรียน

 

อีกทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมทำความดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยพนักงานจิตอาสาพระราชทาน และพนักงานที่มีจิตสาธารณะ MEA ร่วมกันตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโดยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ชำรุด ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า ปรับปรุงสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย รวมถึงทำความสะอาดบริเวณวัด ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตและสามเณรรวมทั้งสิ้น 56 ทุน

 


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ