'ไพบูลย์'เผยข้อเสนอนักศึกษาแก้รธน.รวมอยู่ในชุด'อนุกมธ.ศึกษาแก้รธน.'แล้ว


เพิ่มเพื่อน    

26 ก.ค.63-นายไพบูลย์ นิติตะวัน  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.)ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น   ในกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กล่าวถึงการเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา และ ส.ว.บางคน ที่ออกมาเคลื่อนไหวโดยระบุถึงเวลาที่จะต้องแก้รัฐธรรมนูญปี60 ว่า  ขณะนี้ปัญหาต่างๆในรัฐธรรมนูญปี 60 ได้นำมาศึกษาใน อนุกมธ.ชุดนี้แล้ว   อาทิ  การให้แก้ไขระบบการเลือกตั้ง  และอื่นๆอีกหลายประเด็น ซึ่งอนุกมธ.ได้พิจารณา ศึกษา อย่างละเอียด รอบคอบ  รวมไปถึงประเด็นข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา ก็อยู่ในการศึกษาของอนุกมธ.แล้ว โดยทางอนุกมธ.จะได้นำเสนอรายงานต่อ กมธ.ชุดใหญ่ ให้ได้พิจารณาและอภิปรายเพิ่มเติม ในวันที่ 30 ก.ค.นี้ 

“เมื่อกมธ.ชุดใหญ่ได้พิจารณาเสร็จสิ้นหมดทุกประเด็นแล้วก็จะได้มีการนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้คาดว่าประมาณกลางเดือน ก.ย.นี้ แล้วจะได้นำไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการแก้รัฐธรรมนูญ ว่าจะต้องมีประเด็นอะไรบ้าง” 
 


ท่านนายกฯ บริหารปัญหาโควิดได้ดีที่สุดแล้วครับ กับเสียงด่าทอจากบางคน-บางพวก ฟังได้.....

ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem
เมื่อ"สัส"วิวัฒนาไขว่ห้าง
'ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว'