‘พสกนิกร’พร้อมใจถวายพระพรในหลวงร.10


เพิ่มเพื่อน    

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา นายกฯ-ภริยานำ ครม.ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 3 เหล่าทัพยิงสลุตหลวง 21 นัด ประชาชนสวมเสื้อเหลืองเนืองแน่นลงนามถวายพระพร "ในหลวง" ทั่วไทยพร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

    เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 07.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข  หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท่าวาสุกรี
    โอกาสนี้ พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข ปล่อยโค จำนวน 1 คู่, ปล่อยนกเขาชวา จำนวน 69 ตัว, ปล่อยปลาดุก 69 ตัว ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา และเต่าส่วนพระองค์ 69 ตัว จะนำไปปล่อยในที่เหมาะสมต่อไป จากนั้น ตัดริบบิ้นตู้ปลา ปล่อยปลาในตู้ที่กรมประมงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลายี่สกไทย, ปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาว, ปลากระแห, ปลาชะโอน, ปลาโพงและปลาบึก จำนวน 1,000,000 ตัว
    จากนั้น เวลา 09.58  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
    พลเอกสุรยุทธ์วางพวงมาลัยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ จากนั้นเดินทางเข้าพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถ  แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 กับพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถวายความเคารพพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาศีล
    สมเด็จพระสังฆราช ประธานสงฆ์ให้ศีลจบ เจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 69 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ผู้แทนพระองค์ไปจุดเทียนที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์แล้ว ถวายที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์แด่ประธานสงฆ์
    เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ผู้แทนพระองค์ไปถวายสำรับภัตตาหารแด่ประธานสงฆ์ นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารตามลำดับ เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์ถวายผ้าไตรแด่ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชาคณะ และพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรกและถวายผ้าไตรแด่ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชาคณะ และพระสงฆ์จำนวน 69 รูป พระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรก ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และกราบลาประธานสงฆ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์และเดินทางกลับ
ปชช.เนืองแน่นถวายพระพร
     ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อาทิ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ปลัดกระทรวงกลาโหม, หน่วยราชการในพระองค์ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์, กรมการเงินทหารบก, กระทรวงสาธารณสุข, มูลนิธิชัยพัฒนา, สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์, บจก.ไปรษณีย์ไทย จำกัด, บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ์, บจก.ไทยเบฟเวอเรจ, คณะผู้บริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฯลฯ
    สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหญ้าหน้ากองแพทย์หลวง ในพระบรมมหาราชวัง โดยเปิดให้ประชาชนลงนามตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทั้งนี้ ในการจัดลงนามถวายพระพรได้มีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนลงนาม ขณะที่ผู้ลงนามถวายพระพรต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยมีประชาชนทุกเพศทุกวัยจากทุกทั่วประเทศสวมใส่เสื้อสีเหลืองทยอยเดินทางมาลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง
    นางสาวกัณจนา มาลัยทองชาว จ.ลำปาง อายุ 64 ปี ถือพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้แนบอกขณะลงนามถวายพระพร กล่าวว่า ด้วยความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตนเดินทางมาลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และเป็นร่มโพธิร่มไทรของประชาชน ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการพระราชดำริมากมาย ทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีน้อมนำพระบรมราโชบายไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ ช่วงวิกฤติโควิด ทรงมีพระเมตตาพระราชทานห้องตรวจโรคติดเชื้อโควิด รถตรวจเชื้อโควิดลงพื้นที่ต่างๆ ช่วยชาวบ้านที่มีความเสี่ยง รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตื้นตันในน้ำพระราชหฤทัยในหลวง   
    นางสาวสุนิสา กันตเพ็ชร ชาวกรุงเทพฯ อายุ 73 ปี กล่าวว่า  ตนและครอบครัวมีความรักและผูกพันกับสถาบันกษัตริย์อย่างมาก กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อบ้านเมือง จะปลูกฝังลูกหลานให้เคารพเทิดทูนในหลวง พระองค์ไม่ทอดทิ้งประชาชนยามที่ชาวบ้านเดือดร้อน พระราชทานความช่วยเหลือไฟไหม้ น้ำท่วม ดินถล่ม พระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ คลายความเดือดร้อน ช่วงโรคระบาดโควิด พระราชทานทรัพย์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ช่วยโรงพยาบาลทั่วประเทศ ตนในฐานะประชาชน ก็อาสาทำความดี เข้าโรงครัวทำอาหารแจกจ่ายตามโรงพยาบาลและชุมชน ถ้าคนไทยรักสามัคคี ร่วมกันทำเพื่อสังคม ชาติจะพัฒนาและพ้นทุกวิกฤติ เสร็จจากลงนามถวายพระพรแล้วจะไปสักการะพระแก้วมรกต ขอพระให้พระองค์ท่านและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ช่วงเย็นร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรที่สนามหลวงร่วมกับประชาชน
    นางสุชาดา นิยม ชาว จ.ชลบุรี กล่าวว่า ช่วงเช้าตนและเพื่อนร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลที่บริเวณสนามหลวง  จากนั้นเดินทางมาลงนามถวายพระพรในหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ในฐานะคนไทยใต้ร่มพระบารมี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ โดยเฉพาะโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำประโยชน์เพื่อบ้านเมือง รู้จักเสียสละเพื่อส่วนร่วม พัฒนาชุมชน ศาสนสถานให้สะอาด รวมถึงร่วมอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า รักษาความสมบูรณ์ทรัพยากรประเทศ โครงการพระราชดำริของพระองค์กระจายทั่วประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกร
ตักบาตรถวายพระราชกุศล
    วันเดียวกัน เมื่อเวลา 07.00 น. ที่ท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมคู่สมรส โดยมีประธานองคมนตรีและภริยา คณะองคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยราชการในพระองค์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย
     เมื่อนายกฯ และภริยาเดินทางถึงปะรำพิธีท้องสนามหลวง พระสงฆ์จำนวน 10 รูปขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ นายกฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นนายกฯ ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำแล้ว กราบนมัสการพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา เสร็จแล้วถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น นายกฯ และภริยานำผู้ร่วมงานร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 69 รูป
    ต่อมาเวลา 07.30 น. นายกฯ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และเวลา 08.30 น. พล.อ.ประยุทธ์และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและภริยา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง
    จากนั้นเวลา? 09.30? น.? ที่ท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์? จันทร์โอชา? นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2563 เยี่ยมชมกิจกรรมโซนอาหารบริการประชาชน พร้อมทั้งได้ประกอบอาหารร่วมกับนายชวน? หลีกภัย? ประธานรัฐสภา และนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา จากนั้นนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
    พล.อ.ประยุทธ์?กล่าวภายหลังเยี่ยมชมบูธของภาครัฐและเอกชน?ที่นำมาแสดงในกิจกรรมจิตอาสาฯ ว่า? ขอเชิญชวนประชาชนมาเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยเฉพาะต่างจังหวัด ขอให้จัดให้ประชาชนในต่างจังหวัดมาเยี่ยมชมและมาดูนิทรรศการดังกล่าว เพื่อที่จะนำไปดูว่าในท้องถิ่นจะสามารถนำแนวพระราชดำริไปพัฒนาได้อย่างไร เพื่อสืบสานและต่อยอดพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10
    ในช่วงค่ำเวลา 19.00? น. นายกฯ และภริยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่เวทีท้องสนามหลวง
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 12.00 น. กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ได้ยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทหารบกได้ยิงปืนใหญ่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือบริเวณตรงข้ามโรงแรมรัตนโกสินทร์ กองทัพเรือยิงปืนใหญ่ที่ป้อมวิไชยประสิทธิ์ กองบัญชาการกองทัพเรือ, กองทัพอากาศยิงปืนใหญ่ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
    ขณะที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ ที่บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เขตเทศบาลนครนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    ที่สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อ.เมืองฯ จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง.

 


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก