แกัรธน.สะดุ้ง 'อดีตบิ๊กข่าวกรอง' จี้ตรงจุด!


เพิ่มเพื่อน    

1 ส.ค.63 - นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

แก้รัฐธรรมนูญ

สส.​ นักการเมือง​ และเสียงนอกสภาจากเยาวชนปลดแอก​ ล้วนประสานเสียงอยากแก้รัฐธรรมนูญ​

มีเสียงให้ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ​ ตั้ง​ สสร.​ บางเสียงให้แก้ไขบางมาตรา​ แต่ไม่ว่าจะแก้แบบไหน​ ก็ต้องแก้มาตรา​ 256  เสียก่อน​ เพราะมาตรานี้กำหนดว่า​ นอกจากเสียงสนับสนุนเกินครึ่งของทั้งสองสภาแล้ว​ ยังต้องได้รับการสนับสนุนจาก​ สว.ไม่น้อยกว่า​ หนึ่งในสามของ​สภาสว.

รัฐธรรมนูญฉบับนี้​ กรธ.ตั้งใจร่างขึ้นเพื่อกีดกันคนไม่ดีออกจากวงการเมือง​  อาทิ​ ม.98  ห้ามถือหุ้นสื่อ​ ต้องคำพิพากษาจำคุก​ ถูกออกจากราชการฐานทุจริตหรือผิดกฏหมาย  ปปช. ค้ามนุษย์​ ทุจริตเลือกตั้ง​ ม.140  - 144  ห้าม​ สส.สว.แปรญัตติพรบ. งบฯ​ ให้ตัวเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม​ รวมทั้งบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์​   สส.สว.และครอบครัวต้องไม่แทรกแซง​ ก้าวก่ายเข้ารับสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐ​   และไม่ก้าวก่ายการแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ของพรรค​ ตนเองและผู้อื่น

ข้อที่​ สส.ตั้งข้อรังเกียจ​ คือ​ การ​ที่สว.​มีสิทธิในการออกเสียงเลือกผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี

ต้องไม่ลืมนะ​  รัฐธรรมนูญฉบับนี้​ ผ่านการออกเสียงแสดงประชามติของประชาชน​ เมื่อ​ 7​ ส.ค. 59  มีเสียงสนับสนุน​ 16.8 ล้านเสียง​ ผู้ไม่เห็นด้วย​ 10.59  ล้านเสียง​

รัฐธรรมนูญแก้ไขได้อยู่แล้ว​ แต่แก้ไขเพื่อใคร​ ประชาชนและประเทศได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการแก้ไข​ หรือแก้ไขเพื่อประโยชน์ของใคร​ ใครที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญแถลงให้ชัดเลยว่าจะแก้ประเด็นไหนบ้าง​ อย่าแถว่า​ ไม่เป็นประชาธิปไตย​ เป็นเผด็จการ​ เป็นมรดกจากคสช.​ คนไทยจะได้รู้ว่า​ ควรสนับสนุนหรือต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ