แกนนำเพื่อไทย เร่งเร้ารัฐบาลแก้รธน. กระบวนการทั้งหมดไม่ควรเกิน 1 ปี


เพิ่มเพื่อน    

3 ส.ค. 63 - ที่พรรคเพื่อไทย มีประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย นายชัยเกษม นิติสิริ นายโภคิน พลกุล นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ส.ส. มหาสารคาม ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมประชุม

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวภายหลังประชุมว่า สถานการณ์ที่จะทำให้บ้านเมืองเดินไปได้คือการมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย และเป็นของประชาชนที่จะอำนวยให้เกิดโอกาส การมีส่วนร่วมของประชาชน วันนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย ได้ทำงานหลายเดือนและได้ข้อสรุปการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถือว่าเป็นประโยชน์ และจะเป็นบันไดทำให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ ทั้งนี้ เราเห็นด้วยกับ กมธ.ที่นำเสนอใน 2 เรื่องหลัก คือการให้มี ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น และทำให้เงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญง่ายขึ้น

นอกจากนี้ทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ได้พิจารณาถึงเรื่องเงื่อนเวลา ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ทั้งปัญหาจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การเสื่อมศรัทธาในรัฐบาล สภาวะที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม ถ้าต้องการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เป็นทางออกทางรอดของประเทศไทย เงื่อนเวลาในการดำเนินการแก้ไขต้องใช้ไม่มากนัก ดังนั้นเราจึงเห็นว่าระยะเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรเกิน 7-8 เดือน และกระบวนการทั้งหมดไม่ควรเกิน 1 ปี ซึ่งเรามองว่าระยะเวลาดังกล่าวความสามารถทำได้ เพราะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นต้นแบบ ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ และหลังมีรัฐธรรมนูญใหม่ ก็ควรยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ คืนอำนาจประชาชนให้ตัดสินใจอนาคตของประเทศใหม่อีกครั้งหนึ่ง ภายใต้กฎกติกาที่เป็นสากลและเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน แล้วได้วันนี้พรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมส.ส. จะนำความเห็นของกรรมการยุทธศาสตร์ฯ เพื่อนำเสนอให้ส.ส.พิจารณาหากส.ส.เห็นชอบตามที่เรานำเสนอในเรื่องการย่นระยะเวลา ส.ส.ก็สามารถลงชื่อ และเสนอเป็นญัตติเพื่อเสนอเป็นกฎหมายได้ใน1-2วันนี้ ที่มีการเปิดสภาฯ 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวกรณี ส.ส.และ ส.ว.บางส่วนไม่เห็นด้วยกับการตั้ง ส.ส.ร.เพราะเป็นการตีเช็คเปล่าว่า มีการตีเช็กเปล่าโดยไม่ยึดโยงอำนาจของประชาชนมามากหลายเหตุการณ์ ตั้งแต่การร่างรัฐธธรรมนูญ 60 อันมี ส.ว.250 คน คือการตีเช็กเปล่าของจริง แต่การมี ส.ส.ร.จะมาจากประชาชน คืออำนาจอันชอบธรรมที่จะกำหนดทิศทางของประเทศ และกำหนดกฎหมายสูงสุดในการปกครองระเทศ ดังนั้นจึงไมใช่เช็คเปล่า แต่เป็นเช็กที่เขียนเต็มจำนวนในการให้อำนาจประชาชน และคนที่คิดว่าเป็นการตีเช็กเปล่าคือคนที่มองไม่เห็นความสำคัญของประชาชน ซึ่งวันนี้อยากขอร้องว่าอย่าเอาประโยชน์ส่วนตน บ้านเมืองเดินมาถึงจุดนี้ ประชาชนมีความยากลำบาก จำเป็นที่ทุกคนต้องมองเห็นปะโยชน์ส่วนรวม 

ดังนั้นขอเรียกร้องความจริงใจจากนายกฯ เป็นลำดับแรก ซึ่งการเสนอแก้รัฐธรรมนูญไม่เกิน 1 ปีไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน หากนายกฯ มีความจริงใจในการคืนประชาธิปไตยที่แท้จริงให้ชาติ ประชาชน นายกฯ ต้องสั่งการให้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลรวมสนับสนุน ขณะเดียวกัน ส.ว.จะมีที่มาอย่างไรก็แล้วแต่ แต่เมื่อมาทำหน้าที่ให้ประชาชนควรแสดงความจริงใจในการสนับสนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากแสดงอาการที่ไม่เหมาะสม อาจแสดงให้เห็นว่าท่านยังยึดติดอำนาจ

“พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ ในวันพรุ่งนี้ เพื่อเรียกร้องให้นายกฯ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานหยุดการคุกคามนิสิต-นักศึกษาในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในสถานศึกษาหรือที่พักอาศัย เพราะถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง” คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว

นายโภคิน กล่าวว่า ในชั้นการศึกษาของ กมธ.ลงรายละเอียดใน 2 ส่วน คือมีการลงไปดูในรายประเด็น รายมาตรา ซึ่ง กมธ.ทุกคนมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหา ซึ่งหากไล่แก้ทุกประเด็นจะไหวหรือไม่ เพราะมันพันกันทุกประเด็น และ 2.ควรมีการรับฟังความเห็นจากหลากหลายฝ่าย ซึ่งเรานำทั้งสองส่วนนี้มาปรึกษาในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ซึ่งมีข้อสังเกตเรื่องของเวลา ซึ่งหากร่นระยะเวลาลงมาได้ จะมีประโยชน์ต่อสังคม เมื่อสาเหตุของปัญหามาจากรัฐธรรมนูญ ดังนั้นทุกฝ่ายควรต้อวร่วมมือกันแก้ไข ทั้งนายกฯ ส.ว.และนอกจากนี้ที่ห่วงว่าจะใช้งบประมาณทำประชามติหลายครั้งจะใช้เงินจำนวนมาก ซึ่งครั้งแรกคือฉบับ 60 และอีกครั้งจะเป็นฉบับที่ ส.ส.ร.ร่างขึ้น มีคนบอกว่าจะใช้งประมาณ 3 พันล้านบาทนั้น หากจะต้องเสียเงิน 6 พันล้านบาทเพื่อให้มีโรดแม็ปของประเทศ คือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน แพงมากหรือย่างไรกับที่เรานำเงินไปซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น ส่วนที่มีคนเสนอว่าทำไมไม่แก้รายมาตรา ซึ่งจะทำได้เร็วนั้น ยืนยันว่าทำได้เร็วจริงแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน

นายสุทิน กล่าวว่า ส.ส.ร.อาจจะเพิ่มอำนาจให้ ส.ว.ก็ได้ ดังนั้นวันนี้ขอ ส.ว.อย่าวิตก ซึ่งสามารถพูดคุยให้เหตุผลได้


ก็เพิ่งรู้.... ตอน "นายกฯ" กับ "ลุงป้อม" ลงพื้นที่นี่แหละว่า "ศรัทธา-บารมี" นักการเมือง เขาวัดกันตรง "จำนวน ส.ส." ที่แห่ห้อมล้อมตาม!

แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน