ครบ1ปีมีอะไร


เพิ่มเพื่อน    

 

       หลังรับตำแหน่งครบ 1 ปี ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พร้อมด้วยสองรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงคมนาคม ถาวร เสนเนียน และอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เปิดแถลงผลงานอย่างละเอียดยิบ เริ่มตั้งแต่ระดมความคิดเห็นและติดตามการดำเนินงานของแผนงาน โครงการต่างๆ ของทุกหน่วยงาน รวมทั้งร่วมกันถอดบทเรียน ทบทวนผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างบูรณาการ เกิดการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือความสุขของประชาชนคนไทยทุกคน 

                ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่งนั้น ศักดิ์สยามประกาศเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบายรัฐบาล รวมทั้งยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำคัญกับทุกนโยบาย ทุกโครงการต้องมีเป้าหมายเดียวกัน คือ มุ่งเน้นสนองตอบความต้องการของประชาชนคนไทยและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต้องเป็นโครงการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

                ซึ่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาพอจะเห็นภาพการขับเคลื่อนโครงการไหนบ้างนั้นพอสรุปได้ดังนี้ คือ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางถนน โดยมีกรมทางหลวงเป็นหัวหน้ากลุ่ม พบว่าได้แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างล่าช้าที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เช่น โครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 การแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ

                นอกจากนั้นในส่วนของนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในการนำน้ำยางดิบมาผลิตเป็นแผ่นยางหุ้มแบริเออร์ (Rubber Fender Barrier : RFB) และทำหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) เพื่อมาเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนนของทั้งกรมทางหลวง (ทล.) และถนนกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ขนาด 4 ช่องจราจรกว่า 12,000 กม. ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการทดสอบมาตรฐานจากประเทศเกาหลีแล้ว โดยจะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 63-65) ซึ่งจะช่วยให้มีการใช้น้ำยางพาราดิบจากเกษตรกรชาวสวนยางรวมประมาณ 1 ล้านตันใน 3 ปี

                ส่วนกลุ่มงานการขนส่งทางรางนั้น ได้มีการลดอัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้าสายสีม่วง และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ รวมถึงการตรึงราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จนถึงสิ้นปี 63 การพัฒนาการเชื่อมต่อการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม ทุกระบบ ล้อ ราง จานวน 13 สถานี การพัฒาระบบตั๋วร่วม แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะสั้น แมงมุม, MRT Plus, Rabbit รองรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, สีม่วง, สีเขียว ภายในปลายปี 63 และบัตรแมงมุม, MRT Plus รองรับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ภายในปลายปี 63 บัตร EMV (บัตรเครดิต) และเชื่อมโยงกับการเดินทางทุกระบบ ภายในปลายปี 65

                ส่วนแผนนโยบายที่จะดำเนินการหลังจากนี้ นอกจากเร่งรัดงานที่ยังคั่งค้างอยู่ จะเดินหน้านโยบายพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับมอเตอร์เวย์ เหนือ ใต้ ออก ตก ทั่วไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เพื่อให้เป็นรูปธรรม และสำรวจแนวเส้นทางให้ชัดเจน  รวมถึงการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดินของแนวเขตก่อสร้าง  และจะให้ได้เส้นทางใหม่และตรง

                งานนี้ศักดิ์สยามยังย้ำอย่างชัดเจนว่าการทำงานในช่วงนี้ และต่อจากนี้ นอกจากคมนาคมจะมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้ว การดำเนินในช่วงที่อยู่ตำแหน่ง ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมยุคนี้จะต้องไม่มีค่าโง่แน่นอน และพร้อมผลักดันโครงการเก่าๆ ที่ยังคั่งค้างให้เดินหน้าต่อไป

                ก็ต้องมาลุ้นถึงฝีไม้ลายมือกันว่าเจ้ากระทรวงหูกวางอย่าง ศักดิ์สยาม ชิดชอบ จะมีลวดลายมากน้องเพียงใด.

กัลยา ยืนยง


ก็พลอยปีติยินดีไปด้วย......กับพี่น้องชาวใต้ "นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา-สงขลา" ที่มีโอกาสได้รับเสด็จ"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พระผู้ซึ่งเป็นแก้วตา-ดวงใจของมวลพสกนิกรไทยทั้งมวล

ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'