'กัญชาทางการแพทย์'


เพิ่มเพื่อน    

    กัญชาทางการแพทย์ หนึ่งในนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทย กำลังจะได้รับการผลักดันให้เกิดขึ้นจริงในเร็วๆ นี้ ล่าสุด อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 4 สิงหาคม เพื่อผลักดันการใช้พืชกัญชาทางการแพทย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อปีที่ผ่านมา

            สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติมุ่งเน้นหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ ข้อ 1 เพิ่มการเข้าถึงการรักษาให้ผู้ป่วยได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพสามารถขออนุญาตปลูกและใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคของตนเองได้ 

            ข้อ 2 ต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์ในท้องถิ่นให้แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน สามารถขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อใช้ในการปรุงยาเพื่อให้ผู้ป่วยของตนได้ และข้อ 3 ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาของประเทศให้เกษตรกรสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาภายใต้ความร่วมมือกับผู้ผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสามารถผลิตยากัญชาและส่งออกได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางยาของประเทศ ไม่ต้องนำเข้ายากัญชาจากต่างประเทศ และประหยัดงบประมาณ ในการใช้ยากัญชาทดแทนหรือใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ 

            ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน อาทิ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษแล้ว ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, สำนักงานอัยการสูงสุด, สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, แพทยสภา, สภาการแพทย์แผนไทย,  สภาเภสัชกรรม, กรมการแพทย์ และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   

                หัวหน้าอนุทิน มั่นใจว่าเมื่อ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษมีผลบังคับใช้แล้ว นอกจากชาวบ้านจะได้ปลูกกัญชาเพื่อรักษาอาการป่วยต่างๆ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นช่องทางสร้างรายได้แก้ปัญหาปากท้องอีกทางหนึ่งด้วย.

เด็กคลองเตย

 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน