สะพัดสภาฯ 'ส.ส.' รีดอธิบดี 5-10 ล้าน แลกไม่ถูกหั่นงบฯ


เพิ่มเพื่อน    

7 ส.ค. 63 - รายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่าในระหว่างการประชุมอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ 2 ที่มีน.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา มีวาระพิจารณางบประมาณแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของ 2 กรม คือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณ 1,276,572,100 บาท และ กรมทรัพยากรน้ำ งบประมาณ 3,772,802,200 บาท รวมถึงกระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ 13,103,923,100 บาท ได้เกิดปัญหาอนุกรรมาธิการฯไม่ยอมปล่อยผ่านงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จนทำให้นายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ถึงกับระเบิดกลางที่ประชุมว่า มีอนุกรรมาธิการฯบางคนโทรศัพท์เรียกเงิน 5 ล้านบาทแลกกับการไม่ถูกปรับลดงบประมาณลงและขู่ว่าจะนำเรื่องนี้ไปแถลงต่อสื่อมวลชน 

รายงานข่าวแจ้งว่า ไม่ได้มีเพียงแค่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หน่วยงานเดียวเท่านั้นที่มีกระแสข่าวว่าถูกอนุกรรมาธิการฯชุดนี้เรียกรับเงิน  โดยอธิบดีบางกรมถูกเรียกเงินถึง 10 ล้านบาท แต่ไม่มีใครกล้าพูดกลางที่ประชุมเหมือนที่นายศักดาทำ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากมีอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งเป็นส.ส.คนหนึ่ง รวมเสียงอนุกรรมาธิการฯไว้ คอยไล่บี้งบของหน่วยงานราชการไม่ยอมปล่อยให้ผ่านง่าย ๆ เพื่อแลกกับการจ่ายเงินใต้โต๊ะ โดยร่วมกันทำเป็นขบวนการ

ผู้สื่อข่าวได้พยายามโทรติดต่อเพื่อสอบถามไปยังคณะอนุกรรมาธิการฯหลายคน แต่ไม่มีใครรับสาย รวมทั้งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้วย

สำหรับอนุกรรมาธิการฯชุดนี้เป็น 1 ใน 8 คณะ ที่อยู่ภายใต้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าายประจำปี 2564 เพื่อทำหน้าที่ปรับลดงบที่ไม่จำเป็น จนกลายเป็นช่องทางทำมาหากินของคนไม่สุจริต ไปเรียกรับเงินจากข้าราชการแลกกับการไม่ตัดงบประมาณ โดยอนุกรรมาธิการฯทั้ง 8 คณะ ประกอบด้วย 1.อนุกรรมาธิการ การฝึกอบรม สัมนาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น มีนายเอกราช ช่างเหลา เป็นประธาน 2.อนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียน มีนายสุพล ฟองงาม เป็นประธาน

3.อนุกรรมาธิการ การที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ป็นประธาน 4.คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด กลุ่มจังหวัดและแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค มีนายภิญโญ นิโรจน์ เป็นประธาน 5.คณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพฯพัทยาและเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นประธาน 6.อนุกรรมาธิการด้านการศึกษา มีนายสมศักดิ์ พนธุ์เกษม เป็นประธาน 7.คณะอนุกรรมาธิการแผนงาานบูรณาการ 1 มีนายมณเฑียร สงฆ์ประชา เป็นประธาน และ 8.คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 มีน.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย เป็นประธาน


วันนี้่...คุยกันสบายๆ ตามประสา "โควิดรักโลก" ละกัน! เมื่อวาน (๒๒ ม.ค.๖๔) รัฐบาลออนไลน์ข่าว "ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา"

ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"