สั่งหางบสายสีแดงงอกหมื่นล้าน


เพิ่มเพื่อน    

 

       คงต้องพูดว่ายังคาราคาซัง ก็ไม่ผิดสำหรับปมปัญหาในโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต  จากกำหนดการเปิดให้บริการ ซึ่งตามแผนเดิมการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) วางกำหนดการที่โครงการจะเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการในเดือนมีนาคมปี 2564 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปลายปีเดียวกัน

                ซึ่งขณะนี้โครงการประสบปัญหาความล่าช้าในส่วนของการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเอกชนผู้รับเหมางานขอขยายระยะเวลาก่อสร้างมากกว่า 500 วัน แต่คณะกรรมการบอร์ด รฟท.อนุมัติขยายระยะเวลาเพียง 87 วันเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการบริหารการเดินรถ ซึ่งกระทรวงคมนาคมเห็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่องบประมาณ ควรใช้วิธีร่วมทุนแบบให้เอกชนมาร่วมทุน PPP บริหารการเดินรถ โดยแนวทางดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้

                งานนี้ร้อนถึง ”ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รมว.คมนาคม เมื่อได้รับทราบปัญหาดังกล่าว ได้มอบหมายเร่งด่วนให้ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และทุกหน่วยงานทำข้อมูลให้ชัดเจนภายใน 2 สัปดาห์

                โดยปัญหาพบว่าเกี่ยวข้องกับงานส่วน Variation Order (VO) วงเงิน 10,345 ล้านบาท ซึ่งถูกระบุเป็นค่างานระบบอาณัติสัญญาณ, ภาษี และค่าจ้างที่ปรึกษา ที่ดำเนินไปแล้ว ในขณะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจกา)  รวมทั้งโครงการที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2555 มีการขยายกรอบวงเงิน 2 ครั้ง จนล่าสุดมีวงเงินก่อสร้างรวม 93,950 ล้านบาท และคงจะไม่สามารถใช้เงินกู้จากไจกาในส่วนของงาน VO ได้อีก

                โดยนายศักดิ์สยามได้สั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการนี้ในช่วงที่ผ่านมา ไปหาข้อมูลและทำให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากวงเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาทนี้ ไม่ใช่เงินจำนวนน้อย สามารถทำโครงการอื่นได้มากมาย และขณะนี้จะต้องศึกษาดูความเป็นไปได้ว่า จะไปหาวงเงินก้อนนี้จากไหน เพราะหากจะขอจัดสรรจากงบประมาณการดำเนินการต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

                สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (ตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต) ครม.ได้อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมขณะนั้นเสนอปรับกรอบวงเงินลงทุนรวมของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน โดยมีกรอบวงเงินโครงการรวม 93,950 ล้านบาท จากเดิม 75,548 ล้านบาท ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เสนอ โดยเป็นกรอบวงเงินที่ครอบคลุมงานปรับแบบรายละเอียดตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ไว้แล้ว และมอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการขยายวงเงินกู้เพิ่มเติมให้ครอบคลุมการปรับกรอบวงเงิน

                รายงานข่าวแจ้งว่า เนื้องานที่เพิ่มเติมนั้น ผู้รับเหมาได้ทำงานไปล่วงหน้าก่อนแล้ว แต่ยังเบิกค่างานไม่ได้ เนื่องจากต้องรอ รฟท.เสนอขออนุมัติ และต้องหาแหล่งเงินแทนเงินกู้ไจกาที่ไม่ให้กู้เพิ่ม ดังนั้น หากหาข้อยุติเรื่องค่างานเพิ่มไม่ได้ อาจจะกระทบต่อการเปิดเดินรถไฟสายสีแดง ที่เอกชนอาจจะฟ้องร้อง  รฟท.ได้

                ทั้งนี้ ในส่วนของการก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง สัญญาที่ 1 งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุงเสร็จ 100% เหลืองานตกแต่งภายใน และส่งมอบระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สัญญาที่ 2 งานโยธาและทางวิ่ง สำหรับทางรถไฟบางซื่อ-รังสิต เสร็จ 100% อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานให้ รฟท. และสัญญาที่ 3 งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลฯ  สำหรับระบบรถไฟช่วงบางซื่อ-รังสิต ปัจจุบันคืบหน้า 90% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ โดย รฟท.วางแผนจะเริ่มทดสอบระบบในปีหน้า และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 31 ต.ค.64

            จะว่าไปแล้วโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงนี้ก็ดำเนินการมาหลายปี แต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้เปิดให้ใช้บริการ โดยที่ผ่านมาก็มีเพียงการคาดการณ์ และตั้งเป้า และยิ่งขณะนี้มีปัญหามาถาโถมแบบนี้ ก็ต้องรอดูผลงานจากท่านรัฐมนตรีว่าการคมนาคมว่าที่สุดแล้วจะเดินหน้าสางปัญหาได้หรือไม่ จะคลี่ปมปัญหา และจะสามารถผลักดันให้โครงการนี้เปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการโดยเร็วได้หรือไม่.

กัลยา ยืนยง


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'