โฆษกเพื่อไทย แจงหนุนการแสดงออกทางการเมือง แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและไม่ก้าวล่วงสถาบัน


เพิ่มเพื่อน    

11 ส.ค.63 - นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความบนทวีตเตอร์ว่า "ขออนุญาตชี้แจงสำหรับผู้เข้ามาติดตามโพสต์ในพื้นที่นี้ ซึ่งใช้ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง มิได้มีเป้าประสงค์สนับสนุนให้มีการกระทำผิดกฎหมายในทุกกรณี และไม่เห็นด้วยหากจะมีบุคคลใด องค์กรใด เข้ามาหยิบฉวยเอารายงานข่าวในพื้นที่นี้ ไปบิดเบือนเพื่อให้เกิดความขัดแย้ง

สนับสนุนการแสดงออกทางการเมืองที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนไม่ก้าวล่วงสถาบันหลักของประเทศ"
 


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'