กลุ่มประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ ออกแถลงการณ์ด่วนฉบับที่ 1


เพิ่มเพื่อน    

13 ส.ค.63 - ดร.สุวินัย ภรณวลัย ประธานยุทธศาสตร์วิชาการ สถาบันทิศทางไทย อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่แถลงการณ์ของ"กลุ่มประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ ฉบับที่ 1" โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่มีการชุมนุมของนักศึกษากลุ่ม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีการปราศรัย และใช้สื่อมัลติมีเดียต่างๆ จัดแสดงประกอบการปราศรัยบนเวที

ตลอดจนนำเสนอแถลงการณ์ข้อเรียกร้อง 10 ประการ ซึ่งมีเนื้อหาล้วนแล้วแต่ล้อเลียน จาบจ้วง บิดเบือน และหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรง

ประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ที่ได้รับทราบและเห็นภาพการกระทำที่บังอาจเหิมเกริมของคนกลุ่มผู้ชุมนุมนี้แล้ว มีความรู้สึกห่วงใยและกังวลใจอย่างยิ่ง ที่เยาวชนของชาติกลุ่มนี้มีทัศนคติและการแสดงออกที่จาบจ้วงบังอาจเช่นนี้

และปรากฎต่อมาภายหลังว่ามีกลุ่มอาจารย์และอดีตคณาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวน 120 คน ออกแถลงการณ์สนับสนุนการกระทำของนักศึกษาเหล่านี้ โดยอ้างว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้ว

พวกเราประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ ดังรายนามข้างท้ายนี้ มีความเห็นว่า การกระทำจาบจ้วงล่วงละเมิดที่ปรากฏและข้อเรียกร้อง 10 ทั้งประการของกลุ่ม
“ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” และกลุ่มอาจารย์ที่ลงนามสนับสนุนนั้น นับว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพแสดงออกอย่างไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง

เพราะเป็นการแสดงออกที่บิดเบือน ใส่ร้าย ละเมิด จาบจ้างสถาบันกษัตริย์อย่างรุนแรง จนถึงขั้นเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจและความไม่สบายใจอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างในหมู่ประชาชนไทย

พวกเราจึงขอใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกว่า ทนไม่ได้อีกต่อไปกับการกระทำของนักศึกษาและอาจารย์เหล่านี้ ตลอดจนผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง จึงขอคัดค้านการกระทำและข้อเรียกร้องทั้ง10 ประการดังกล่าวของคนกลุ่มนี้และขอเรียกร้องให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อกับผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วภายใต้ตัวบทกฎหมายด้วยความเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อระงับความแตกแยกที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยตามที่กลุ่มคนเบื้องหลังทุกกลุ่มร่วมกันวางแผนให้เป็นเช่นนั้น

กลุ่มประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์.


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'