สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ข้อสรุป 4 ประเด็น กรณีม็อบธรรมศาสตร์จะไม่ทน


เพิ่มเพื่อน    

13 ส.ค.63 - ในการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ ที่มี นายนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเพื่อหารือเป็นการเร่งด่วนนัดพิเศษ  ต่อกรณีเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมือง ของนักศึกษา 

โดยล่าสุดที่ประชุมได้ข้อสรุป ว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาตรีได้มีการประชุมในวันนี้ เพื่อรับฟังรายงานของคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 

สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสรุปจากการประชุมดังนี้

1.มหาวิทยาสัยธรรมศาสตร์ยืนยันในจุดยืนของการเป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. มหาวิทยาลัยยอมรับในสิทธิสรีภาพและการแสดงออกของนักศึกษาภายใต้ขอบเขตแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

3. คณะผู้บริหามหาวิทยลัยขอรับไปดำเนิการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้าน
เพื่อชี้แจงให้สังคมได้ทราบต่อไป

4. มหาวิทยาลัยจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในมหาวิทยาลัย โดยเชื่อในแนวทางการปรึกษาหารือกันแบบสันติวิธี


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก