"เอนก"ตั้งเป้าช่วยบัณฑิตตกงาน ให้ได้ระดับแสนคน 


เพิ่มเพื่อน    


13ส.ค.63-ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวว่า ตามตนที่ได้รับมอบหมายจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งมรมว.อว. ซึ่งนายกฯ ให้ความสำคัญกับสถาบันอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรมอย่างมาก เพราะถือเป็นกำลังสำคัญในการแข่งขันและพัฒนาของประเทศไทย โดยตนจะดำเนินการสานต่อในหลายๆโครงการ เช่น การมีงานทำของบัณฑิต การอัพสกิล รีสกิลของแรงงาน การเสริมทักษะแรงงานใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ เป็นต้น เพราะหน้าที่ของตนจะต้องเข้ามาทำให้ อว.เป็นกำลังสำคัญ เป็นมันสมองของประเทศ และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยให้มากขึ้น

“ผลงานแรกที่จะเร่งดำเนินการ คือการแก้ปัญหาบัณฑิตว่างงาน ซึ่งจะต้องหากระบวนการเพิ่มอัตรางานให้แก่นักศึกษาให้ได้ในระดับแสนคน เพราะตอนนี้ถือเป็นกระทรวงอว.ในยุคที่นักศึกษามีพลัง มีการตื่นตัว และยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง ยุค 5G อว.ก็ต้องปรับเปลี่ยนตามเด็ก และเด็กในที่นี้ไม่ใช่เพียงนิสิตนักศึกษาแต่รวมถึงเยาวชนของประเทศด้วย เขาอยากเรียนอะไร อยากให้การเรียนรู้ในอุดมศึกษาเป็นอย่างไร ต้องปรับตาม ไม่ใช่ อว.กำหนดแล้วให้เด็กทำ มองเรื่องอนาคตของเด็กเป็นที่ตั้ง อุดมศึกษาต้องทำให้นิสิตนักศึกษาเห็นอนาคตของตนเอง"


นายเอนก กล่าวอีกว่า  หลังจากนี้ ตนจะประชุมร่วมกับผู้บริหาร อว.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และปรับทิศทางการทำงาน โดยยึดการพัฒนาคน งานวิจัย และนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป
 นอกจากนี้ ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา อว. หน่วยงานต่างๆ และสถาบันอุดมศึกษาได้มีการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ชุดตรวจ การพัฒนาผลิตวัคซีน โดยต่อจากนี้จะมีการส่งเสริมให้มากขึ้น เพื่อให้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะมาช่วยป้องกันโรคดังกล่าว


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน