รองฯ ประวิตร มอบหมายกระทรวงเกษตรฯ เสนอเรื่องชดเชยเพื่อเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ให้ ครม.พิจารณา เน้นย้ำทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร่วมกัน


เพิ่มเพื่อน    

วันที่ (13 สิงหาคม 2563) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่  8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ จังหวัดเชียงใหม่ว่า ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการการปฏิบัติงานทั้งด้านกำลังคนและเครื่องจักร โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ หรือ Single Command ในจังหวัด พร้อมทั้งมอบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ เช่น  การเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัย การเตรียมความพร้อม อพยพประชาชน  โดยให้ประชาชนจิตอาสาเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือ และการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานกรณีเกิดความเสียหาย ให้เร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูตามระเบียบ พร้อมทั้งให้จังหวัดประสาน หน่วยทหาร สถาบันการศึกษา (อาชีวศึกษา) และ ภาคเอกชน เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือด้วย สำหรับเกษตรผู้ปลูกลำไยที่ประสบปัญหาจากภัยแล้ง ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกราคาตกต่ำเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. ได้เข้าไปขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือแล้ว ส่วนเรื่องการชดเชยเพื่อเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก ในการนำเสนอต่อ ครม. ต่อไป 
 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน