'วีระ' ผนึก 'โบว์' ขนยอดขุนพลเครือข่ายประชาชน-30 องค์กรประชาธิปไตย แสดงพลังสนับสนุนขบวนการนักเรียน นิสิต นักศึกษา


เพิ่มเพื่อน    

14 ส.ค.63 - มีรายงานว่าช่วงบ่ายวันนี้ ตัวแทนเครือข่ายประชาชนและ 30 องค์กรปะชาธิปไตย นำโดยนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน และโบว์ ณัฏฐา มหัทธนา แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง นัดประชุม ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา (ด้านหลัง) ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ 

โดยมีวาระสำคัญ 3 วาระคือ  1.แสดงพลังสนับสนุนขบวนการนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียกร้องประชาธิปไตย  2.เรียกร้องรัฐบาลปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ยุติการติดตามข่มขู่คุกคามนักเคลื่อนไหวทางการเมือง 3.นำเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

ทั้งนี้เบื้องต้นมีผู้แสดงตนเข้าร่วมประชุม อาทิ นายเมธา มาสขาว ,นายสมชาย หอมลออ ,นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ นายจำนงค์ หนูพันธ์ ,นายบูรพา เล็กล้วนงาม ,นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ ,นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ,นายพริษฐ์ วัชรสินธุ .นางลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ ,นายบุญส่ง ชเลธร,นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ,นายศุภานิช ศิริมงคลมิตร  กลุ่ม Non-Binary Thailandฯลฯ


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน