กลุ่มอนุรักษ์นิยมแห่งชาติ รวมตัวหน้าศาลากลางพิษณุโลก ยื่นหนังสือปกป้องสถาบัน


เพิ่มเพื่อน    

17 ส.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายมะลิ ทองคำเปลว ตัวแทนกลุ่มคณะอนุรักษ์นิยมแห่งชาติ เทิดราชบัลลังก์ พร้อมสมาชิก ได้ออกมาชูป้ายข้อความ “พระราชา พระราชินี เป็นธงชัย คณะอนุรักษ์นิยม เทิดไท้อย่างยอมพลี เพื่อธำรงไว้อย่างสูงสุด เมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกย่ำยี เป็นหน้าที่ของคณะอนุรักษ์นิยม เข้าพิทักษ์ด้วยชีวิต” พร้อมกับแถลงการณ์คณะอนุรักษ์นิยมแห่ชาติ เราก่อเกิดและหลอมรวมกันมาจากผู้มีปัญญา ผู้มีคุณธรรม ผู้มีจิตอาสา มีเจตนารมณ์ยึดมั่นในสถาบันกษัตริย์ สถาบันศาสนา และสถาบันราษฎร โดยไม่มีบุคคลหนึ่ง บุคคลใด กลุ่มองค์กรใด หรือระบบใดอยู่เบื้องหลัง

“สถานการณ์ ณ วันนี้ บ้านเมืองตกอยู่ในอันตราย คนในสังคมบริโภคสื่อ และถูกชักจูงด้วยกระแสแห่งความบิดเบือน กำลังตกเป็นเครื่องมือของระบบอำนาจทุนที่มุ่งแต่จะครอบครอง กอบโกยผลประโยชน์ และขณะนี้กำลังใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการก่อเหตุการณ์ที่ได้สัมผัสได้ ณ ขณะนี้คณะอนุรักษ์นิยมแห่งชาติทั้งประเทศ ทุกจังหวด ทุกอำเภอ ทุกตำบล เราวิเคราะห์ว่า ภัยกำลังจะเกิดจากการใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่แห่งการยั่วยุ อันจะนำไปสู่สภาวะสงคราม ซึ่งประเทศไทยเรามีวิถีวัฒนธรรม และการรักความสงบ อนุรักษ์ปกป้องสิ่งที่ดีงามให้ธำรงไว้ การที่มีทหารอเมริกันเข้ามาในประเทศไทย คณะอนุรักษ์นิยมแห่งชาติเห็นว่า นัยยะแห่งการเข้ามาตกอยู่ในสภาวะที่ผิดปกติ อันจะนำไปสู่ความไม่พอใจฝ่ายอำนาจตะวันออก เข้าใจประเทศไทยไปในทางที่ผิด หรือเข้าใจว่าประเทศไทยเห็นดีเห็นชอบด้วยกับชาติตะวันตก อันเป็นชาติแห่งความขัดแย้ง

ดังนั้นคณะอนุรักษ์นิยมแห่งชาติ ขอเรียกร้องให้คณะผู้บริหารประเทศ ให้ยึดมั่นในความเป็นกลางและขอเรียกร้องให้ทหารอเมริกัน ได้รีบออกจากประเทศไทยโดยทันที ก่อนที่สงครามจะเกิด เพื่อให้พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศได้ตื่นรู้และช่วยกันแสดงพลังแห่การผลักดันคณะทหารอเมริกันให้ออกจากประเทศไทยก่อนที่ภัยจะมาอย่างรวดเร็ว”

หลังจากนายวันชัย โพธิ์อ่ำ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางมารับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มคณะอนุรักษ์นิยมแห่งชาติ พร้อมกับจะส่งต่อให้ผู้บริหารประเทศต่อไป


อยู่เพื่อเรียนรู้กันไป... ไทยโพสต์ ๒๕ ปี...เข้าเบญจเพสพอดิบพอดี เทียบแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกับคนรุ่นใหม่ ที่จัดชุมนุมกันอยู่ในช่วงเวลานี้

เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'