จัดประกวด'แกงส้ม'ของหรอยสงขลา


เพิ่มเพื่อน    

19 ส.ค.2563 - กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)  ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มรภ.สงขลา จัดโครงการจัดงานประกวดการทำแกงส้ม (ของหรอยสงขลา) ในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์แกงส้ม ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสงขลา ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต เป็นประธานการจัดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด 

ทั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมการประกวดของหรอยสงขลา จำนวน 9 ทีม โดยมีผลการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Econ สมาชิกในทีมประกอบด้วย 1. นางสาวอาริสา ไกรแก้ว  2. นางสาวสุดา ยาลาพานี 3. นางสาวกิตติมา ทองทรัพย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมขันโตก นาฏรังสรรค์ สมาชิกในทีมประกอบด้วย 1. นายกำพล ช่วยคำ 2. นางสาวปิยธิดา วรรณโร 3. นางสาววรัชยา เมฆะมานัง และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม War Of Conquest สมาชิกในทีมประกอบด้วย 1. นางสาววทันยา บุตรกลัด 2. นายอธิบดี  ด้วนมี  และ 3. นางสาวศรินย่า ราชเมืองฝาง
 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก