“ณรงค์” ลั่นเดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวะ แบบธรรมดา ไม่ได้แล้ว เพราะถูกวางตัวเป็นฟันเฟืองเศรษฐกิจชาติ


เพิ่มเพื่อน    


19ส.ค.63-นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า เนื่องในวันครบรอบ 79 ปีของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) นั้น เราได้เห็นบทบาทและภารกิจของ สอศ. ในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการเรียนสายอาชีพ ซึ่งถือว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรในช่วง 3-6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ให้นโยบายที่อยากให้อาชีวศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ดังนั้น จึงเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าเราจะขับเคลื่อนงานอาชีวศึกษาแบบธรรมดาไม่ได้อีกต่อไป โดยก้าวต่อไปของอาชีวะศึกษาจะต้องสร้างจุดเน้นให้ชัดเจนด้านคุณภาพการศึกษาไม่ว่าจะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ที่ถือว่าเป็นการเดินหน้าขับเคลื่อนมาถูกทางแล้ว

นายณรงค์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาไม่จำเป็นจะต้องเดินหน้าเปิดหลักสูตรใหม่เป็นร้อยหลักสูตร แต่ทุกวิทยาลัยสามารถสร้างจุดเด่นให้กับสถาบันตัวเองได้ เพื่อให้ผู้สนใจได้เห็นศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตกำลังคนตามสาขานั้นๆ ซึ่ง สอศ.จะเร่งส่งเสริมให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาแต่ละแห่งค้นหาจุดเด่นของตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพได้  นอกจากนี้ภาคเอกชนจะต้องมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนอาชีวศึกษาด้วย โดยมองว่าจากนั้นภาคเอกชนและภาครัฐจะต้องร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาร่วมกันให้มากขึ้น ทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมา ตนวางกรอบแนวทางพร้อมสานต่อได้อย่างแน่นอน


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ