โรงเรียนราชินี เคลื่อนไหวอีกครั้ง ประกาศแจ้งผู้ปกครองลงชื่อ 'จดหมายสำคัญ' ส่งคืนครูประจำชั้นจันทร์นี้


เพิ่มเพื่อน    

  

22 ส.ค.63 - จากกรณีที่โรงเรียนราชินี ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ได้ออกประกาศ ไม่อนุญาตให้นักเรียนก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ และกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน ตามที่สเนอข่าวไปนั้น

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเว็บไซต์ http://www.rajini.ac.th/indexs.html ของโรงเรียนราชินี  ได้ประกาศถึงผู้ปกครอง ระบุว่า “เนื่องด้วยทางโรงเรียนได้มีจดหมายสำคัญส่งถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้น ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ขอให้ผู้ปกครองได้เรียกอ่านจดหมายฉบับดังกล่าวจากนักเรียน ลงชื่อรับทราบท้ายจดหมายและส่งคืนครูประจำชั้น ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อทราบ โรงเรียนราชินี 21 สิงหาคม 2563”


ทอน....ขอจับมือที! นายเจ๋งอะ ที่ตัดสินใจออกมา "ชูธง" นำหน้าเด็ก "ชนเจ้า" แทนซุกหลังอย่างที่ผ่านมา อย่าแผ่วเป็นม้าตีนต้นล่ะ

กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'