คลังเตรียมชงครม.โยกย้ายใหญ่ 'ลวรณ'ลุ้นข้ามห้วยปลัดดีอีเอส


เพิ่มเพื่อน    


24 ส.ค. 2563  รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า นายปรีดี ดาวฉาย รมว.การคลัง จะเสนอรายชื่อโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เสนอชื่อนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง แทนนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือน ก.ย. 2563 

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า ครม. จะพิจารณาเห็นชอบให้นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เนื่องจากที่ผ่านมามีผลงานในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอย่างมาก ซึ่งมีการคาดการณ์ว่านางสาวกุลยา ตันติเตมิท เจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) วอชิงตัน ดี ซี จะกลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สศค.  

สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของคลังที่สำคัญ คาดว่า นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ จะไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร ขณะที่ตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์นั้น มี 2 รายชื่อที่เข้าชิงตำแหน่ง ได้แก่ นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่มภารกิจด้านทรัพย์สิน และนายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ที่คาดว่าจะเข้ารับตำแหน่งดังกล่าว 

ขณะที่ คาดว่านายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร คาดว่าจะยังอยู่ในตำแหน่งเดิม เนื่องจากสามารถทำงานพัฒนาโดยการนำระบบดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้กับรัฐบาลได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีในระยะยาวได้ และนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ที่ก่อนหน้านี้มีรายชื่อเข้าชิงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังด้วยนั้น คาดว่าจะยังทำหน้าที่เป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตเช่นเดิม  


อยู่เพื่อเรียนรู้กันไป... ไทยโพสต์ ๒๕ ปี...เข้าเบญจเพสพอดิบพอดี เทียบแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกับคนรุ่นใหม่ ที่จัดชุมนุมกันอยู่ในช่วงเวลานี้

เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'